Bayilik ve Franchise Almak İsteyenlere Kredi Veren Bankalar ve Koşulları

imagesYabancı kaynaklı bir çok fon, önemli rayting kuruluşu Fitch’ in Türkiye’ nin kredi notunu artırımına istinaden piyasaya gireceği beklenmektedir. Bu fon akışının büyük bir bölümünün de bankalar kanalıyla gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Banka fonlarının yükselmesi en çok kendi işini kurmak isteyen girişimcilere kaynak sağlamak açısından çok olumlu olacaktır. Bunu öngörmüş olan Garanti, Akbank, Yapı Kredi ve Halkbank gibi bankaların yanısıra KOSGEB’ te, gelen fonların büyük bir kısmını franchise olmak isteyen girişimcileri kendi işlerini kurma yolunda ihtiyaç duyacakları finansmanı sağlamak yönünde kredi çalışmalarına başlamış bulunmaktadırlar. Global bir ekonomik krizin yaşandığı şu günlerde, Fitch’ den gelen bu olumlu açıklama, Türkiye piyasalarına bir rahatlamayı da beraberinde getirdi. Kredi notunun artması piyasalara yabancı yatırımcıların girmesini sağlarken, bu sayede artan fonlar, her geçen gün sayıları artan ve uluslararası alanda da başarılara imza atan Türk girişimcileri için sermaye kaynağı olacaktır. Tüm dünya üzerindeki veriler göz önüne alındığında, Türkiye’ deki girişimci sayısının diğer önde gelen ülkelere oranla yeterli görülmese de, önümüzdeki yıl için bu sayıda önemli bir artış beklenmektedir. Bu konuda 71 ülkeyi göz önüne alan Global Girişimcilik Endeksine göre Türkiye 43. sırada yer almaktadır. Fakat genel görüş Türkiye’ nin sahip olduğu veriler doğrultusunda gelecek dönemlerde üst sıralara çıkacağı yönündedir. 2011 senesinde büyük bir sıçrama göstererek % 11.8’ e çıkan girişimci sayısının 2009 yılında % 6 olduğu düşünülürse ileriye dönük tahminlerin yerinde olduğu açıktır.

images (1)

TÜRKİYE AVRUPA’DA EN GENİŞ FRANCHISE AĞINA SAHİP OLAN ÜLKE 2013’ te Koton, Migros, Kahve Dünyası gibi geniş parekende zincirine sahip firmaların önemli yurtdışı fonları almaları beklenmektedir. Ayrıca iç piyasada yerli sermayenin de yeni zincirler kurma yolunda atılımlarda bulundukları da gözleniyor. Doğuş Grubu bu konuda lider konumdadır. Doğuş’ un yanısıra birçok firma da bu yolda projeler geliştirmektedir. Sözkonusu projelerin en büyük bölümünü franchise ağları oluşturmaktadır. Güncel veriler Türkiye’ de % 24’ ü yabancı, % 74’ ü yerli olmak üzere 1876 tane marka zinciri olduğunu göstermektedir. Bu parekende zincirleri toplam 50 bin şube içermektedir. Parekende ağına sahip bu firmaların arasında yaklaşık 1471 marka bayilik veya franchise sistemi kurmuştur. Bu sayı toplam zincirin % 78’ ini kapsarken, bireysel olarak şubelerini kuran firmalar ise zincirde % 22 oranında pay almaktadır. Gruptaki örnek sektör dağılımına bakacak olursak; giyim sektörü % 33 ile lider olurken, bu sektörü % 24 ile gıda ve % 16 ile de hizmet sektörü takip etmektedir. Türkiye, franchise ve bayi ağı satış sisteminde Avrupa birincisi konumundadır. 2013’ te girişimciler tarafından rağbet görecek alanlara bir göz atmak gerekirse;

• SPOR: 2013 yılında en çok ilgilenilen konulardan biri olması beklenen sağlıklı yaşam sektörü, spor ile ilgili her türlü ürüne duyulacak ihtiyacın üst seviyeye çıkacağı bir dönem olacak. Bu doğrultuda spor ürünleri sektöründe ciddi bir büyüme beklenmektedir. Bu sektörün özellikle geçmiş son 5 yıllık dönem dikkate alındığında çift rakamdan oluşan büyüme sayılarına ulaştığı ve satış cirosunun da yaklaşık 1 milyar EURO olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bu sektörün hala büyüme eğiliminde olması yatırımcıların ilgisini yoğun olarak üzerine çekmektedir. Ülkelerin spor harcamalarına baktığımızda, Türkiye’nin bu konuda çok geride kalması, bu sektörün büyüme potansiyelinin olduğuna işarettir. Örnek vermek gerekirse, birey başına düşen ortalama spor harcaması Bulgaristan’ da 45 Euro, Yunanistan’ da 65 Euro, Avusturya’ da 150 Euro iken ülkemizde bu rakam 8 Euro seviyesidedir. Ancak son yıllarda daha çok orta ve yüksek gelir düzeyi grubuna yönelik sağlık ve spor merkezlerinin yoğun bir şekilde çoğalması dikkat çekicidir. Ayrıca sayıları her geçen gün artan AVM ve residance projeleri de sağlık ve spa merkezlerinin artışına olumlu yönde etki etmektedir. Yaklaşık 1400 spor salonuna sahip ülkemizde senede 700 bin kişinin bu spor salonlarından faydalandığı bilinmektedir. Bu rakamın sektörde hızla gelişen Hillside, Jatomi ve Life GYM gibi markaların kurduğu franchise zincirleri sayesinde daha üst seviyeye çıkacağı tahmin edilmektedir.

• EĞİTİM: Eğitim alanında yeni konseptlerin gelişmesi sonucunda 2013’ te gelişmesi beklenen sektörlerden birisi de eğitim sektörüdür. Her ne kadar 2013’ te dershanelerin kaldırılması planlanmış olsa da, bu konuda girişimleri olan eğitim kurumlarnın sahip oldukları alt yapıyı özel okullara dönüştürmeleri beklenmektedir. Bu dönüşümü devlet de vergi muafiyeti, arazi tahsisi ve kredi imkanlarıyla destekleyecektir. Devletin bu destek paketi, eğitime yatırım yapmak isteyenler için önemli bir teşvik unsurudur. Söz konusu girişimcilerin daha çok küçük çocuklara ve bireysel eğitime yönelik programlar oluşturacakları tahmin edilmektedir. Bu programlar daha çok erken yaşta yabancı dil eğitimi, zeka ve düşünmeyi geliştirmeye yönelik eğitimler olarak planlanmaktadır. Farklı özellikte eğitim yöntemi içeren bu eğitim sistemlerinin sektörde eğitim zincirleri oluşturacağı öngörülmektedir. Bu zincirlere örnek vermek gerekirse Helen Doron küçük yaşta dil eğitimi konusunda ülkemizde bayi zinciri oluşturmuş isimlerden bir tanesidir. Helen Doron ismini master franchise anlaşmasıyla Türkiye’ ye taşıyan Bora Gündüz-yeli, Helen Doron anaokulu konseptinde ingilizce oyunlarla çocukların bilinçaltlarına bu dili yerleştirdiklerini ve çocukların bu yöntem sayesinde farkında olmadan sadece oyun oynayıp eğlenirken dil öğrendiklerini açıkladı. Önümüzdeki dönemde franchise ağıyla ülke genelinde 200 şube sayısına sahip olmayı hedefledikleri belirtti.

• RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ: Franchise sisteminin çok yaygın olduğu yeme içme sektöründe, markette bir çok fast food restoranlarının, bistro ve kafelerin marka zincirleri oluşturduğunu görmekteyiz. 2013’ te bir çok dünya çapında meşhur restoran zincirlerinin de Türkiye’ ye girmesi bekleniyor. Örnek vermek gerekirse, Benetton Grubu’ na bağlı otoyol konseptine sahip bir restoran zinciri olan ‘’ AutogrillF ‘’ restoranları yaklaşık 100 milyon Euro’ luk bir yatırımı gerektiren 13 tane şubeyi Türkiye’ de açmayı hedefledi. Yurtiçinden bir örnek vermek istersek, Doğuş Grubu’ nun yine bu sektörde Go Mongo, Nusret ve D.ream restoranlarının % 60 hisselerini alarak restoranlar zinciri kurmasını ve bu alanda büyümeye devam ederek yeni markaları da zincire katmak için yaptığı çalışmaları anlatabiliriz. Önümüzdeki günlerde bir önemli gelişme de, D&D London restoran zincirinin Türkiye’ de restoran açma kararı oldu. Londra, New York, Tokyo, Kopenhag gibi şehirlerde otuzdan fazla restorana sahip olan grup, Türkiye’ de İstanbul Trump Towers’ ta restoran açmaya hazırlanıyor. Firmanın Türkiye ortaklığını ise Yandex Türkiye firması üstlendi. D&D London Firması’ nın Yönetim Kurulu Başkanı Des Gunewardena yaptığı açıklamada yüksek büyüme oranına sahip olan Türkiye piyasasının yatırım yapmak için cazip bir ülke olduğunu belirtmiştir. Ayrıca grubun, bünyesindeki 25’ i Londra’da, 7 tanesi İngiltere’ nin farklı şehirlerine bulunan restoranlardan 2012 senesinde elde ettiği 80 milyon GBP’ lik ciroyu açıkladı.

• HİZMET SEKTÖRÜ: Bireylerin gerek iş gerek özel hayatlarını kolaylaştıracak hizmet ağının eksikliği ve bu alanda hem uygun fiyat veren hem de alternatif servisler sağlayan hizmet zincirinin yetersizliği önemli ölçüde hissedilmektedir. Bu alanda en önemli hizmetlerden biri, kuru temizleme hizmeti ve yeni gelişmekte olup az sermaye gerektiren ev ve otellere ütü hizmetidir.

• YAŞLILARA YÖNELİK HİZMETLER: Ülkemizde günümüz şartlarında 6 milyon civarında yaşlı nüfusun yaşadığı bilinmektedir. Bu sayının önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artacağı öngörüldüğünden, yaşlılara yönelik hizmet sunma amaçlı girişimlerin artacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla, bu sektörde hizmet verecek franchising zincirlerinin ve bayiliklerin çoğalacağı tahmin edilmektedir. Bu argümana verilecek en güzel örneklerden biri, Türkiye dahil olmak üzere dünya çapında önemli sayıda huzurevi işleten Senior Assist şirketinin girişimleridir. Yine bu sektörde artan yatırımlara ikinci bir örnek, mesane zayıflığı ve hijyen ürünleri ile Ortadoğu piyasasına girmeyi hedefleyen İsveçli SCA şirketidir.

GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK ÇEŞİTLİ KURUMLARCA SUNULAN DESTEK PROGRAMLARI:

• YENİ GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK DESTEK: Öncelikle belirtmek gerekir ki, KOSGEB’ in yeni girişimciler için hususi olarak oluşturduğu bir destek programı mevcut değildir. Ancak, uygulamalı girişimcilik eğitimini, KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’ nı ve Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği Programı’ nı tamamlayanlar ve kendi işletmesini açan yeni girişimciler için ve İş Geliştirme Merkezi’nde bulunan işletmeler için KOSGEB’in sağladığı bir destek programı mevcuttur. Bu program; işletmelerin kuruluş safhasında, makine, altyapı ve donanım kurma yatırımında ve işletme giderinin karşılanmasında yatırımcılara geri ödemesiz olarak 30.000 TL’lik; geri ödemeli olarak ise 70.000 TL’lik bir finansman paketi sunar. KOSGEB bu programı, Garanti Bankası ile ortaklaşa şekilde yürütmektedir.

• KOBİ’LERE YÖNELİK KREDİ FAİZİ DESTEĞİ:Bu destek kapsamında KOSGEB, girişimcilere bankalardan yatırım, işletme ve ihracat amaçlı alacakları kredilerde, faiz ve komisyon giderlerini karşılamaktadır. Ancak önemle belirtelim ki, Kredi Destek Programı kapsamında alınacak banka kredilerinin başvuru şartları ile diğer şartları KOSGEB bizzat belirler. Kredi faiz desteği en fazla 48 aylık bir vade için ve işletme başına en fazla 300.000 TL’yi karşılayacak şekilde sağlanır.

• GARANTİ BANKASI’ NIN GİRİŞİMCİLERE VERDİĞİ DESTEK UYGULAMALARI: Garanti Bankası’nın girişimcilere yönelik olarak başlattığı franchise kredisi uygulaması, 3 ay ertelemeli 1 yıl ödeme vadeli ve toplam en fazla 50.000 TL tutarındaki kredi imkanı sunmaktadır. Bu desteğin amacı, yüksek girişimcilik potansiyeli taşıyan ülkemizde girişimcilerin ufak miktardaki birikimlerini başarılı ve kazançlı yatırımlara dönüştürebilmektir. Yine Garanti Bankası’nın sunduğu bir diğer kredi desteği ise, Altın Teminatlı Kredi programıdır. Bu kredi ile, girişimci kadınların kredi teminatına erişebilmelerinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Altın Teminatlı Kredi uygulamasında girişimci kadınlar, sahip oldukları altın veya diğer mücevherlerini bankaya getirmek suretiyle değerlerini tespit ettirdikten sonra altın hesabına yatırıyorlar. Böylece girişimci kadılara getirdikleri ziynetlerin değeri ile orantılı olarak kredi imkanı sağlanmaktadır. Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, Garanti grubu olarak ülkemizde girişimcilere özel bir önem verdiklerini ve bu sebeple de onların finansmana duydukları ihtiyacı gidermeyi hedeflediklerini; ancak özellikle işin başında ileriki dönemlerde başarıya ulaşmak için girişimciliğin öğrenilmesi gerektiğini belirtmiştir.

• YAPI KREDİ BANKASI’ NIN SUNDUĞU FRANSCHISING KREDİSİ: Tıpkı Garanti Bankası gibi, Yapı Kredi Bankası da girişimcilere finansman sağlamak amacıyla franchising kredisi uygulamasını başlatmıştır. Sunulan bu kredi paketi kapsamında, 36 aya kadar ödeme vadeli ve aylık % 1.60 başlayan faiz oranlarıyla kredi kullandırmaktadır. Girişimciler bu kredi borcunu 3 veya 6 ayda bir ödemeli taksitlerle ödeyebilecekleri gibi, ödemeyi 6 ay erteleyerek krediyi kullanma imkanına da sahiptirler. Franchising kredisinden yararlanma şartları şu şekildedir: – Ticaret Odası’na kayıtlı olma, – Vergi levhasına sahip olma, – Resmi kimlik belgesi gibi birtakım evraklar, – Franchising sözleşmesinin bir sureti, – Şirketin kuruluşundan itibaren en az 1 yıllık sürenin dolmuş olması. Dünya trendinde hızla gelişen franchising uygulamasının Türkiye’de girişimcilerce yerleşik hale getirilmesinin önemini vurgulayan Yapı Kredi Perakende Bankacılık Pazarlama Grup Direktörü Mehmet Cemalcılar’ın belirttiği üzere, ülkemizde de her 10 girişimciden biri franchising uygulaması ile çalışmaya başlamak istemekte ve bu sayede de firmaların büyüme arzusu gerçekleşebilmektedir. Sunulan franchising kredisini genel olarak daha çok gıda sektöründe faaliyet gösteren yatırımcılar kullanmaktadır.

• AKBANK’IN GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK FRANCHISE DESTEK PAKETİ: Garanti ve Yapı Kredi Bankası dışında, Akbank da KOBİ Bankacılığı hizmeti dahilinde, franchising uygulaması yoluyla ürün ve hizmetlerini piyasaya sürmeyi hedefleyen girişimcilere “Franchise Destek Paketi” adı altında bir kredi imkanı sunmaktadır. Bu kapsamda, girişimcilerin ihtiyaç duyduğu finansmanı karşılamaları için belirledikleri uygun faiz oranları ve vade süreleriyle onlara kredi vermenin yanısıra, ayrıca ticari faaliyetlerinin gerekli kıldığı diğer birtakım mal ve hizmetler de yine girişimcilere destek olarak sunulmaktadır. Bunlara örnek olarak; POS hizmetleri, Axess Business, taşıt kredisi, sigorta, leasing, çek karne ve tahsilatı, ticari artı para kredisi gibi çeşitli hizmet ve ürünler verilebilir. Franchise Destek Paketi sayesinde girişimcilerin franchising sisteminin gerekli kıldığı tüm ihtiyaçlarını karşılamanın yanısıra birçok farklı imkanı da beraberinde sunduklarınıbelirten Akbank Genel Müdür Yardımcısı Kaan Gür, ülkemizde franchising uygulamalarının son zamanlarda önemli ölçüde başarı elde ettiğine ve bu sistemin tanınmış markaların desteğini alan yeni girişimciler için riski en aza indirerek kendi işlerinin patronu olmalarına olanak sağladığına dikkat çekmektedir. Ayrıca yine Kaan Gür’ ün belirttiği üzere, franchising zincirleri yerli markaların da dünya çapında yer edinmeleri için etkin bir yoldur. Akbank’ın sunduğu Franchise Destek Kredisi, girişimcilere 100.000 TL tutarına kadar kredi kullanma imkanı vermektedir. Buna ek olarak, bu destek kapsamındaki krediden yararlanan girişimcilere, kredi kullanımı tarihinden itibaren 3 aylık bir süre için, Akbank Kurumsal’ın internet sayfası üzerinden limitsiz havale ve EFT imkanı ile internet dışı Akbank şubelerinden ücretsiz olarak ayrı ayrı 10 kez havale, EFT ve çek tahsilatı gerçekleştirme imkanını tanımaktadır. Bir diğer alternatife göre ise; girişimcilerin bu destek kapsamında 100.000 TL’ lik tutarın üzerinde bir miktarda kredi kullanmaları halinde, internet dışı Akbank şubelerinden 3 aylık süre içinde ücretsiz olarak havale, EFT ve çek tahsilatı gerçekleştirme imkanısayıca 20’ ye çıkarılmıştır.

• HALKBANK’ IN GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK FRANCHISING KREDİSİ UYGULAMASI: Ülkemizde franchising sisteminin gelişmesine katkıda bulunma amacıyla 2006’dan beri finansman sağlayan Halkbank, sunduğu Franchising Kredisi imkanı ile, ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı olup halihazırda ticari faaliyetlerini sürdüren ve buna ilaveten franchising sistemi çerçevesinde yeni bir iş başlatmak ya da mevcut faaliyetlerini franchising sistemi ile geliştirmek isteyen girişimcilere, 60 aya kadar uzanan ödeme vadeli kredi olanağı sağlamaktadır. Halkbank’ın verdiği bu finansman desteğinin amacı, franchise sistemine ilk giriş ücretini karşılamanın yanında, işletmede gereksinim duyulacak her türlü demirbaş, araç-gereç, teçhizat ve stokların oluşturması, franchise’ın bir gerekliliği olan işyeri dekorasyonunun yapılması, personellere eğitim verilmesi için gerekli giderlerin de finansmanını ve nakit ihtiyacını girişimcilere sağlamaktır. Franchising Kredisi’ nin en önemli özelliklerinden birinin girişimcilerin halihazırda işlettikleri veya işletmeyi amaçladıkları firmaların yapacakları harcamaların % 70’ ine kadarki önemli bir tutarını finanse etmesi olduğunu belirten Halkbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı İmamoğlu, franchising sisteminin diğer artılarının yanısıra, ülkemize know-how girişini sağlayarak mal ve hizmetlerin kalitesini geliştirdiğini, piyasada rekabeti artırarak sektörlerin gelişmesini teşvik ettiğini ileri sürmüştür. Yine, İmamoğlu’ nun belirttiği üzere, KOBİ’ lerin ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiği ülkemizde, bu sistemin yatırım, pazarlama ve işletme organizasyonu gibi hususlarda avantaj sağlayacağı açıktır. Elbette işaret edilen bütün bu olumlu sonuçlar, bankacılık sektörünü de destekleyecek nitelikte olacak ve bankalara daha çok sayıda müşteri kazandıracaktır. Halkbank’ ın oluşturduğu Franchising Kredisi, girişimcilere vadesi 60 aya kadar uzatılabilen ve taksitleri 3 veya 6 ayda bir şeklinde ödenebilen, ya da ödemesi kredinin kullanım tarihinden itibaren 6 aylık bir süreliğine ertelenebilen farklı kredi alternatifleri sunmaktadır. Tüm bunların yanısıra, Halkbank bünyesinde “ Girişimci Destek Kredisi ” adı altında oluşturulmuş olan bir programla girişimcilere 5.000 ile 25.000 TL arasında ve işyerinin süresi ile girişimcinin eğitim durumuna göre belirlenen bir tutarda finansman desteği sağlanmaktadır.

• VAKIFBANK’IN GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK SUNDUĞU FRANCHISING KREDİSİ: Yukarıda anılan Akbank, Halkbank, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası’ nın franchising sistemi çerçevesinde faaliyet göstermeyi amaçlayan girişimcilere Vakıfbank tarafından da destek verilmektedir. Daha çok KOBİ’lere hitap eden bu kredi kapsamında Vakıfbank, franchising sistemine giriş ücreti, işletme için gereken demirbaş, araç-gereç, teçhizat ve makinelerin alımı, franchise verenin zorunlu kıldığı dekorasyonun yapılması için ihtiyaç duyulan finansmanı girişimcilere sağlamaktadır. Ayrıca bu krediden yararlanan müşterilerine, POS makinesi, çek karnesi ve gerekli diğer bankacılık ürünleri de verilmektedir. Alınan kredinin geri ödenmesi hususunda ise, girişimcilerin franchise verenlerle yapmış oldukları franchise sözleşmesinin süresi ile orantılı şekilde 60 aya uzanan çeşitli ödeme vadeleri opsiyonu ve ayrıca aylık, 3 veya 6 ayda bir şeklinde ödenebilen, ya da ödemesi kredinin kullanım tarihinden itibaren 6 aylık bir süreliğine ertelenebilen farklı ödeme imkanları Vakıfbank tarafından müşterilerine verilmektedir. Bilhassa KOBİ’ lerin Türkiye ekonomisine sağladıkları yararları artırıp bankacılık sektörünün KOBİ’ ciliği en çok destekleyen öncü bankalarından biri olmayı amaçladıklarını belirten Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Osman Demren, franchising sisteminin uygulaması için KOBİ şeklindeki ticari işletmelerin önemli ölçüde girişken bir pozisyonda olduğuna, bankaların gelişmekte olan bu iş potansiyelini önemle gözlemlediğine ve kendilerinin de Vakıfbank olarak girişimcilerin bu anlamda duyduğu her türlü ihtiyacı karşılamak için birçok yeni ve yararlı çözümler üretme amaçlı pazar araştırmaları yaparak dünya üzerindeki diğer uygulamaları incelediklerine dikkat çekmektedir. Böylece, Vakıfbank’ın franchising uygulamasını faaliyete geçirmek isteyen KOBİ’lerin gereksinimlerini ve gelecekteki beklentilerini anlayıp buna modern yöntemlerle çözüm bulmaya çalışan bir eğilime sahip olduğunu söylemek mümkündür.

FRANCHISING SİSTEMİ HAKKINDA YORUMLAR Dünya üzerinde hızla yükselen bir trendi yakalayan franchising sistemi uygulaması, ülkemizde de girişimciler arasında önemli bir talep kitlesi oluşturmuş ve bu gelişme, bankaların ve diğer birtakım kuruluşların hazırladığı destek programlarına da bir zemin hazırlamıştır. Bu kuruluşlara örnek olarak Franchise & More Danışmanlık Firması’ nı ve Uluslararası Franchising Derneği’ ni örnek verebiliriz. Her iki kurumun başkan ve kurucularının Franchising sistemleri hakkındaki yorumlarına bakarsak;

• Osman Bilge ( Franchise & More Danışmanlık Firması’ nın Kurucusu ) : Osman Bilge yaptığı açıklamada, gerek dünya pazarında gerekse yurtiçi pazarda önemli markaların oluşturduğu zincirler yüksek karlılık oranlarına ulaştıkça, franchising veren firmaların merkez kadrolarını güçlendirerek, kendi şubelerini açma yoluna yönelme eğiliminde olduklarını belirtti. İşin başında mağaza yönetiminden kaçmak için bayilik ve franchise anlaşmaları yaparak satış ağını oluşturan firmaların, günümüzde parekende karını kendi bünyelerinde tutmak istediklerini söyleyen Bilge, bu firmaların mevcut franchise sistemine devam etse dahi, franchise ve bayilerin kar oranlarını düşürdüklerini, nakit akışlarını kontrol ettilkerini sözlerine ilave etti. Tüm bu olumsuz yaklaşımlara rağmen ülkenin genelinde franchise sistemine dahil olmak isteyen girişimcilerin sayısının giderek artması, bu yönde gelişimin önüne geçemediğini vurgulayan Osman Bilge, bu alanda Avrupa’da ülke olarak birinci sırada olmamızın da dikkat çekici olduğunu söyleyerek, yurtdışından getirilen ünlü markalar bazen ülke şartlarıa uyamamak yüzünden beklenen ciro ve kara ulaşamazken, yurtiçinde ufak bireysel marka olarak yurtdışına açılan ürünler ise sıklıkla dünya çapında önemli isimlere ulaşabilmekte olduğuna dikkat çekti.

• Mustafa Aydın ( Uluslararası Franchising Derneği Başkanı) : Günümüzde tüm dünyada hizmet sektörünün hızla gelişmesi sebebiyle, franchising sisteminin de buna bağlı olarak geliştiğini belirten Mustafa Aydın, ayrıca girişimcilerin ellerinde tuttukları kapital miktarının artması, girişimcilerin franchise zincirinde yer almaya istekli olmaları, sistemin uygulama bakımından süprizler ve farklılıklar içermesi, tanınmış markaların artması gibi etkenlerin de franchise sisteminin yaygınlaşmasında önemli faktörler olduğunun da altını çizdi. Aydın ayrıca takip eden dönemde de bu artışın daha da artmasının beklendiğini belirterek, başlangıçta ülkemizin franchise sistemiyle yabancı markaların yurda getirilmesiyle tanıştığını ancak bu sistemin Türk markaları tarafından da satışlarını artırabilmeleri açısından yüksek kabul gördüğüne dikkat çekti. Mustafa Aydın’ a göre, franchising sistemine geçecek firmaların başlangıçta önem vermeleri gereken konu marka imajlarını, müşteri profillerini, konseptlerini belirlemeleri ve bu verilere göre operasyon sistemlerini oluşturmaları gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir