inek 6368 İnek Yetiştiriciliği Girişimcileri Bekliyor

inek yetiştirme çiftlikleri

İnek yetiştiriciliği ilanı :

Süt ineklerinin alımları firmamız tarafından gerçekleştirilmektedir. Sürümüzde yer alan ve yeni alacağımız hayvanların tümü Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından onaylanmış, soy kütüğü belli olan sertifikaları bulunan cins ineklerdir. Arzu ettiğiniz sayıda 5 aylık gebe inek alımı yaparak inek yetiştiriciliği işi yapan firmamızın havuz sisteminde yerinizi alabilirsiniz. İş yerimize alıcağımız ineklerden ilk dört ay boyunca gebelik sebebiyle süt alımı yapılmayacak, bu nedenle de 4 ayın sonunda ancak inek başına aylık sabit 180 kg süt üzerinden düzenli olarak süt bedeli alabileceksiniz.

Finansal Programımız da şöyledir :

İşletmemiz standartlarına uygun inek bedeli bugünün fiyatları baz alındığında ortalama KDV dahil 3.500 TL tutarındadır. Sözleşme süresince inek başına sabit 180 kg süt, ödemenin yapılacağı ay ki sütün litre fiyatıyla çarpılarak alacağınız rakam belirlenecektir. Aylık 180 kg süt, sözleşme düşüşü ya da artışı söz konusu olmayacaktır.

Alınacak gebe inek, ilk 4 ay boyunca süt vermeyeceği için 36 aylık olan sözleşmenizin 32 ayı boyunca bu ödemeyi alabileceksiniz.

Sütün litre fiyatı ise, o ay ki Süt Birliği’ne KDV dahil olarak kesilecek faturada belirtilen fiyat olacaktır. Süt satışları, her ayın sonunda Süt Birliği’ne fatura edilmektedir.
Ödemerli ise takip eden ayın 15′i ve 30′u arasında yapmaktayız. Ödemerinizi nakit olarak alabileceksiniz. Sütün birim fiyatı yükseldikçe sizin kazancınız da yükselecektir.

Katılımcı olmak için ise yalnızca hayvanların bedelini ödeyeceksiniz. Extra bir ödeme yapmayacaksınız. Bunun haricinde sözleşme süresince hiçbir ödeme talep edilmeyecek sizden. Siz, hiçbir risk ve olumsuz faktörden etkilenmeyeceksiniz. Hayvanlarınızın sigortası da firmamız tarafından yapılacaktır. İlgili kanun gereği ise sigorta pirimlerinin yarısını devlet karşılamaktadır. Doğacak yavrular ise işletmenin tasarrufunda olacak ve kamu kurum ve kuruluşlarından alınabilecek teşvikler, desteklemeler işletme sermayesine ilave edilecektir.

Her ay Süt Birliği’ne kesilen faturada yer alan sütün birim litre fiyatı, internet sitemiz üzerinden şeffaf bir şekilde yayınlanacaktır. 100′ ün üzerinde hayvan ile yapılan katılımlarda yatırımcılar eğer arzu ederlerse çiftliğimize temsilcilerini bırakabilirler. Firmamız temsilcilerinize gerekli ofis ve konaklama yeri tahsis edecektir.

İşletmemizin iş programını aksatmadan ve hijyen koşullarını ihmal etmeden belirli zamanlarda işletmemizi ziyaret edebilir ve hayvanlarınızı görebilirsiniz.

Katılımcılarla sözleşme yapılacak ve hayvan bedellerine karşılık firmamızdan teminat senedi verilecektir.

Sözleşmeler 36 ayı içine alacak şekilde yapılacak olup, sözleşme bitiminde arzu eden kişilere hayvanın kendisi ya da geçen sürenin enflasyon farkı eklenerek hayvanın bedeli de ödenecektir. Sürenin sonunda katılımcılarla yeniden anlaşma sağlanması durumunda ise sözleşmeler yenilenebilecektir.

Katılımcılar istedikleri taktirde bir ay öncesinden haber vermek suretiyle sözleşmelerini istedikleri zaman tek taraflıolarak fesh edebilecekdir. Sözleşmesini fesh etmek isteyen katılımcıya hayvanın kendisi ya da geçen süre zarfında oluşan enflasyon farkı eklenerek hayvanın bedeli ödenecektir. Yine sözleşme bittiğinde isteyen yatırımcıya hayvanın kendisi ya da geçen süre zarfındaki enflasyon farkı eklenerek hayvanın bedeli ödenecektir.

Bir örnek verelim;

Sisteme 10 tane hayvan alıp, 35.000 TL’ lik bir yatırım yaparak girdiniz.
Hesabı da, ekim ayı süt litre birim fiyatı verilerini ölçü alarak yapalım.

Sistemde bulunan hayvanınız başına 180 kg x 0.86 TL

(Ekim ayı Üretici Birliği’ nin belirlediği Kdv dahil süt litre fiyatı) = 150 TL almış olacaksınız.

Sistemde 10 adet hayvanınız olduğu için aylık 150 x 10 =1.500 TL’ lik bir ödeme alacaksınız.

Süt bedeli alacağınız süreyi ve bir aylık kazancınızı çarptığımızda 32 Ay x 1.500 TL= 48.000 TL’ yi sözleşme sonunda süt bedelini almış olucaksınız. Sözleşme bitiminde ise, talep eden katılımcıya hayvanın kendisi ya da geçen sürenin enflasyon farkı ilave edilerek hayvanın bedeli ödenecek olduğundan, başlarken yapmış olduğunuz yatırım bedeli de değer yitirmemiş olucak.

Sözleşme bitiminde, yukarıda yer alan örnekte açıkladığımız gibi 35.000 TL lik yatırımınızın 36 aylık sürede getireceği 48.000 TL süt bedelini ve ilaveten, başlangıçta yapmış olduğunuz ilk yatırımının enflasyon karşısında kıymet yitirmemiş tutarını geri alacaksınız. Bugünün rakamları ile ortalama yıllık enflasyonu %10 olarak kabul edersek, 35.000 TL’ lik başlangıç yatırımınız, 3 yılda (36 ay) %30 üzerinden 45.500 TL olarak size dönecek.

48.000 TL (SÜT BEDELİ) + 45.500 TL (BAŞLANGIÇ YATIRIMINIZIN GERİ DÖNÜŞÜ) = 93.500 TL ALACAKSINIZ. (35.000 TL YATIRIMINIZA KARŞILIK 36 AYDA ALACAĞINIZ TUTAR)

(Hesaplamasını yaptığımız örnek, küsuratları dikkate almadan, yaklaşık değerler üzerinden yapılmıştır)

Daha detaylı bilgi için bakınız: ekta et süt ve süt ürünleri