Organik Hayvancılık Yapanlara Devlet Destek Veriyor

images

Son senelerde ülkemizde büyük gelişim gösteren organik tarım sektörü, organik tarım yapılan alanların genişlemesine, yetiştirilen organik ürün çeşidi ve miktarının artmasına ve tüm bunların doğal sonucu olarak da organik tarımla uğraşan çiftçi sayısının sürekli artış göstermesine yol açmıştır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ nın güncel verilerine göre şu anda ülkemizde organik tarımla uğraşan çiftçi sayısı 42.460 olarak belirlenmiştir. Bu sayının hemen hemen tamamı meyve ve sebze üretmekte iken, çok az bir kısmı hayvancılık alanında çalışmaktadır. Fakat önümüzdeki dönemde hayvancılık alanında da önemli bir büyüme hedeflenmiştir. Bu amaca yönelik olarak devlet de üzerine düşen görevi yapmak adına, organik hayvancılık yapmak isteyen çiftçi ve girişimcilere hibe şeklinde destekler verme kararı aldı.

ÜLKEMİZİN DOĞU BÖLGELERİ ÖNEMLİ FIRSATLARA SAHİP

Organik tarım sektör temsilcilerinin ve uzmanların paylaştığı ortak görüş, önümüzdeki dönemde organik tarım ve hayvancılığın lider sektörler arasında yerini alacağı ve özellikle büyük şehirlerde organik tarım ürünlerinin kullanımının hızla yaygınlaşacağı yönündedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan geniş mera ve yaylalar, organik hayvan yetiştiriciliği konusunda ön plana çıkmaktadırlar. Bu bölgelerde iş potansiyelinin de artacağının altını çizmek gerekir. Halihazırda sektörde faaliyet göstermekte olan az sayıdaki küçük kapasiteli firmalar arasında rekabet ortamı başlamış durumdadır.

Nur DEMİROK (Girişim Uzmanı ) yaptığı açıklamada, bir keçi çiftliği kurulurken, yatırım için organik sertifikası alınması halinde, farklı pek çok proje içinde olunabileceği ve organik keçi ürünü satan her türlü market ve kasapların da üreticinin pazarı kapsamına gireceğini belirtmiştir. Ayrıca önümüzdeki dönemde diğer et çeşitlerine göre daha pahalıya satılan organik keçi eti ürünlerinin marketlerde yaygın bir şekilde satılacağına da dikkat çekmiştir. Organik sertifikasına sahip bir çiftlikte, keçi yetiştirilmesinden, et veya süt işleme tesislerine kadar yatırımı genişletmenin de mümkün olduğunu anlatan Demirok, organik hayvan yetiştiriciliğinin sadece keçi ile sınırlı kalmayıp, organik balık yetiştiriciliği ( çipura, levrek, alabalık ) ve hatta arıcılık gibi konularda da girişimcilerin yatırım yapabileceklerini belirtmiştir. İşte bu aşamada Demirok, üreticilerin, devletin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kanalıyla “ Organik Tarım Destekleme  “ projesi kapsamında sağladığı karşılıksız hibelerden yaralanmalarını tavsiye etti.

DEVLET DESTEĞİ BAŞVURULARI NEREYE YAPILMALI

Devletin organik tarıma yapılan yatırımları desteklemek adına faaliyete geçirmiş olduğu Organik Tarım Destekleme Programı’ ndan fayadalanmak isteyen girişimci ve çiftçilerin ilk etapta başvuracakları adres il veya ilçe tarım müdürlükleridir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ nın yürüttüğü bu destekleme projesinde, desteklenecek yatırımlarda öncelikle aranılan özellikler ve tesislerin nitelikleri aşağıdaki gibidir;

 • İnsan ve hayvan sağlığına önem veren ve buna yönelik hiç bir olumsuz yöntem içermeyecek şekilde tarımsal üretim yapan
 •  Doğal kaynakları koruyacak şekilde ve bu kaynakların tüketilmemesine yönelik şekilde çalışan
 • Üretimi devamlılık arz eden ve gelişerek sürdürülebilir bir üretim yapabilecek kapasitesi olan yatırımlar
 • Takip edilebilir ve gıda güvenliği izlenebilir organik tarım yapan çiftçiler

Organik Tarım Destekleme Programı kapsamında oluşturulan , programa başvuran çiftçilerin kimlik, arazi, yetiştirmek istedikleri ürünler ve genel olarak proje kapsamında sağlanacak desteklere ilişkin bilgilerin depolandığı bir veri tabanı olan “ çiftçi kayıt sistemi “ oluşturulmuş olup, tüm başvuru yapmak isteyen çiftçilerin öncelikle bu sisteme üye olmaları gerekmektedir. Buna ilave olarak yine programdan yararlanmak isteyen çiftçilerin ayrıca “ Organik Tarım Bilgi Sistemi “ kısaca OT-BİS’ e de üyelik işlemi yapmaları zorunludur.

Organik üretimin yapılacağı arazi olarak planlanan yerin aşağıda belirtilen konum ve tesislerden uzak ve etki alanlarının dışında olmalıdır;

 • Geleneksel tarım uygulanan alanlardan
 • İşlek ve yoğun kullanılan ana yollardan ve otobanlardan
 • Ağır sanayi fabrika ve tesislerden
 • Maden ocakları ve işletmelerinden
 • Belediyelerce belirlenmiş olan toplu kentsel atık alanlarından
 • Endüstriyel veya diğer tehlikeli atık içeren nehir veya dere yataklarından
 • Yer altı su kaynaklarından

Arazinin yukarıda sayılan koşulları sağlaması halinde, çiftçi ilgili kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna başvurarak gerekli belgeleri edinmesi gerekmektedir. Kontrol ve sertifikasyon kuruluşları organik tarım üretiminin her safhasında uygulamaları kontrol ederek üretim üzerinde sürekli bir denetim mekanizması oluştururlar.

PROJE ÇEVRE FAKTÖRÜNÜ GÖZARDI ETMEYEN FAALİYETLERİ DESTEKLİYOR

Organik Tarım Destekleme Programı, yalnızca doğal kaynakları koruyan ve etkin kullanan, hayvan sağlığını ve ortamını göz ardı etmeyen, gıda güvenliğini ön planda tutan çiftçileri ve üretim projelerini desteklemektedir. Organik hayvan yetiştiriciliği alanında sağlanan desteklerin içeriği hayvan sağlığına yönelik çalışmalar ve hastalıklarla mücadele çalışmalarını kapsarken ayrıca, anaç sığır, anaç manda, anaç koyun, keçi, tiftik, ipek böceği, arıcılık, polinasyon amaçlı bombus arısı yetiştiriciliği, buzağı, çiğ süt, besilik erkek sığır gibi hayvan yetiştiriciliğine destekler sağlanmaktadır. Şunu önemle vurgulamak gerekir ki, çiftçiler sadece yılda 1 defa hayvan başına destek alabilmektedirler. Örnekle açıklamak gerekirse proje kapsamında anaç koyun ve keçi başına 10 TL hibe verilirken, manda başına 150 TL’ lık hibe verilmektedir. Bu desteklerin sağlanmasında anaç koyun ve keçilerin aynı ırktan olmaları aranmamaktadır.  Destekleme projesi göçer yetiştiricileri de kapsayarak, bu kapsamda bulunan yetiştiricilerin bulundukları il veya ilçe müdürlüklerinden alacakları sağlık raporuna istinaden destekleme projesine başvurabilecekleri ilan edilmiştir.

Yukarıda sayılan diğer hayvanlardan olan tiftik keçisi için de hem yetiştiricilik hem de tiftik üretimi alanında hibe verilmekte olup, arı yetiştiriciliğiyle ilgili olarak destek şartı üreticilerin en az 30, en fazla 1000 kovana sahip olması şeklinde öngörülmüştür. Aynı şekilde çiğ süt üretimi de destek kapsamına alınmıştır. Seracılıkta polinasyon amacıyla kullanılan bombus arılarının kullanıcısı olan üreticilere sağlanan destekte ise en önemli koşul, arıların bombus arısı üretimine izin verilmiş olan tesislerden alınmasıdır. Bu alımlarda destek koloni başına verilmektedir. İpek böceği yetiştiriciliğiyle ilgili desteklerde ise amaç üretimin arttırılması olup, üreticiye yaş ipek böceği kozası bedelsiz olarak verilmektedir.

ORGANİK SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNE SAĞLANAN DESTEKLER

Organik Tarım Destekleme Programı kapsamında destek almak isteyen organik su ürünleri yetiştiricilerinin öncelikle “ Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi “ ne sahip olmaları gerekmektedir. Organik hayvan yetiştiriciliği alanında sağlanan destekler, su ürünlerinde çipura, alabalık ve levrek balık türlerini kapsamaktadır. Su ürünleri yetiştiricilerine sağlanan hibe balık yemi ve yavru balık alımlarına yöneliktir. Ancak burada uygulanan koşul, yavru balıkların mutlaka aşağıda belirtilen tesislerden sağlanması şeklindedir;

 • Bakanlıkça izin ve onay verilmiş kuluçkahanelerden
 • Su ürünleri yetiştiricilik belgeleri yavru üretimi iznini kapsayan tesislerden
 • Üniversite veya araştırma enstitülerine ait tesislerden

Yukarıda sayılanlar dışında, doğadan temin edilen veya ithal olarak getirilen yumurta ya da yavru balıklar destek kapsamına alınmamaktadır. Organik Tarım Destekleme Programına dahil edilecek işletmeler yıllık üretimleri 500 ton’ dan az olan firmalar olup, başvurusu kabul edilmiş olan işletmelerin 250 tona kadarki üretimleri için belirlenmiş olan birim fiyatın tamamı ödenmektedir. 250 ile 500 tona kadarki üretim aralığı için ise belrlenmiş olan birim fiyatının sadece yarısı hibe olarak desteklenmektedir. Güncel olarak ülkemizde organik su ürünleri üreten 3 tane işletme bulunmaktadır. Alabalık üretimi yapan her üç işletme de Rize’ de kurulmuştur. Bahsi geçen üreticiler 2011 yılında toplam 61 ton alabalık üretmişler ve bunun büyük bölümünü ihraç etmişlerdir. Fakat bu tesisler ekolojik yem bulma konusunda yaşadıkları sıkıntı neticesinde kapanmak zorunda kalmışlardır.

 

ORGANİK TARIM TİCARET HACMİ GLOBAL BAZDA YILLIK 100 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Dünya üzerinde hızla büyüyen bir sektör olarak dikkati çeken organik tarım, özellikle Avrupa Topluluğu Ülkelerinde ve ABD’ de yıllık %30 artış hızı göstererek büyümektedir. Kısa bir süre içinde ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşması beklenen organik tarım sektörü, bitkisel üretimin yanısıra, hayvansal üretimi de kapsamaktadır. Ekolojik değerler dikkate alınarak üretilen süt, yumurta, bal, et ve diğer süt ürünlerine olan talebin ve bu doğrultuda artan hızlı tüketimin sektörün dünya üzerinde önemli bir oranı yakalayacağnın göstergesidir.

Organik tarım hakkındaki uzman görüşlerine bakarsak;

Yalçın RÜZGAR (Ayvacık Organik Kırmızı Et Üretim Birliği Başkanı)

Yalçın Rüzgar konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, Ayvacık Organi Kırmızı Et Üretim Birliği’ ne bağlı üreticiler olarak 2009 senesinden günümüze kadar organik hayvan yetiştiriciliği faaliyetini gerçekleştirdiklerini söyledi. 52 üye çiftçinin oluşturduğu birlik, toplam 2000 büyükbaş hayvana sahip. Kesimlerin birlik tesisinde yapılıp, ürünün de yine burada paketlendiği bilgisini veren Yalçın Rüzgar, nihai ürünün pazarlama firması kanalıyla marketlerde satışa sunulduğunu belirtti. Geçen yıl 40 bin ton karkas et satışı gerçekleştiren birlik, önümüzdeki yıl yaklaşık 50 ton karkas et satışı planlıyor. Rüzgar, organik hayvancılık konusunda daha fazla yatırım yapmak istediklerini, ancak bugüne kadar konuyla ilgili devlet desteği alamadıklarını ve Organik Tarım Destekleme Programı kapsamında destek almak için gerekli olan bazı koşulların gözden geçirilerek revize edilmelerinin gerektiğini düşündüklerini belirtti.

 Prof.Dr. İbrahim AK (Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü )   

Organik tarım sektörünün devlet tarafından desteklenmediği sürece gelişemeyeceğini belirten Prof. İbrahim Ak, geleneksel ve eski yöntemlerin kullanılması, hayvan yetiştiriciliği yapılan alanların hayvan sayılarına oranla yetersiz olması ve bunun sonucu olarak hareket serbestisinin sınırlanması, arazinin ağır metal atıkları veya zehirli tarım ilaçlarından etkilenmiş olma riski, yetiştirilen hayvanların bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkileyerek sağlık sorunlarına neden olduğunu açıkladı. Bu etkenler sebebiyle Prof. Ak, hayvanlarda ketosis, ayak hastalıkları, abomasum deplasmanı, asidosis, bronşit ve mastitis gibi hastalıklara sıkça rastlandığının altını çizdi.

Organik hayvan yetiştiriciliği sektörünün karşı karşıya kaldığı bu önemli sorunların aşılabilmesi için, devletin mutlaka sektörü desteklemesi gerektiğini vurgulayan  Prof. Ak, ülkemizde ekolojik hayvancılığa verilen önemin, diğer ülkelere oranla, tüketicinin alım gücü yetersizliği ve bilincin yerleşmemesi nedeniyle, daha düşük olduğunun gözlendiğini belirtti. Bal üretiminde nispeten daha yoğun olan üretimin, diğer ekolojik hayvansal ürünler için de geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Ak, ülkemizde organik tarım ve hayvancılık sektörünün henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirtti. Prof Ak ülkemizdeki hayvan hastalıkları sorununun ön plana alınarak, bu konuda yapılacak çalışmalarla organik hayvan yetiştiriciliği konusunda oldukça önemli bir noktaya gelinebileceğini, ve yüksek ihracat rakamlarına ulaşılabileceğini söyledi.

 

 

 

 

 

Bayilik Veren Firmalar 3

 

En yeni bayilik haberlerini siz değerli girişimci adaylarımız için araştırdık.

images

Düet Matematik Franchise

Eğitim sistemine uyarladıkları çeşitli hafıza teknikleri ile özellikle matematik dersi konusunda ezber bozan, sıra dışı, etkili ve kalıcı yöntemleri ile kendisinden sıkça söz ettiren Düet Matematik sayesinde öğrenciler için başarı kaçınılmaz olmaktadır. Hem öğrencilerin hem de eğitim kurumlarının işini kolaylaştıran Düet Matematik, daha geniş kitlelere ulaşabilmek adına tüm Türkiye’ de franchise sistemi ile bayilik vermeyi planlamaktadır. Bayilik detaylarını girişimci adayı ile görüşmeyi tercih eden firma yetkilileri gelen tüm bayilik başvurularını değerlendirmeye alacaklarını belirtmişlerdir. Düet Matematik hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

images (1)

Sampi bayilik

2013 yılı içinde Almanya’ da 10 şubeye ulaşmayı hedefleyen firma başta Hollanda, Belçika ve Fransa olmak üzere Avrupa’ da 5 sene içerisinde 100 şubeye ulaşmayı planlamaktadır. Uygun yer olarak AVM’ ler ve işlek caddeler seçilmektedir. Yatırım maliyeti AVM ve delivery ünitelerinde 70 bin ila 100 bin TL, restoranlarda ise 120 bin ila 150 bin TL arasında değişmektedir. Yatırımın geri dönüş vadesi ortalama 1.5 ile 2 sene içerisinde gerçekleşmektedir. Sampi hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

tuna-kocluk-orijinal-sertifika

Tuna Koçluk Eğitim Bayiliği

Merkezi Ankara’ da olan ve insanların yaşamlarında bir farkındalık yaratmayı misyonu haline getiren Tuna Koçluk, bireylerin kendilerine ve potansiyellerine inanmaları konusunda onlara yardımcı olmak, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak topluma katkıda bulunmak düşüncesinden hareketle uluslar arası standartlarda eğitim programları düzenleyen, program sonunda sertifika veren bir danışmanlık ve koçluk eğitimi firmasıdır. Tüm Türkiye’ ye franchise sistemi ile bayilikler vermeyi planlayan Tuna Koçluk Firması, bayilik detaylarını girişimci adayları ile paylaşmayı tercih etmektedir. Tuna Koçluk hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

images (2)

Bun Design bayilik

2013 yılı içerisinde 20 yeni mağaza açmayı planlayan firma Azerbaycan, Kazakistan, Erbil, Girne bayilikleri ile görüşmektedir. 20 ile 50 m2’ lik bir mağaza yer olarak yeterli iken genel olarak kafelerin etraflarında bulunan noktalar tercih edilmektedir. Standlar için bayilik giriş ücreti bin dolar olarak belirlenirken mağazalar için 5 bin dolar olarak belirlenmiştir. Stand için 18 ile 20 bin TL arasında mağazalarda ise başlangıç için 35 ile 40 bin TL arasında yatırım gerekmektedir. Bun Design hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

indir

B-fit bayilik

Firma Afyon, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Bayburt, Kars, Erzincan, Niğde, Sinop gibi Avrupa ve özellikle de Ortadoğu ülkelerinde yeni şubeler açmayı planlamaktadır ve potansiyeli olan şehirlerde birden fazla şube açılacaktır. Yatırım maliyeti başlangıç için 35 bin ila 55 TL + KDV arasında değişmektedir. Ayrıca 350 ila 500 TL arasında Royalty bedeli alınmaktadır. B-fit hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

indir (1)

Özsüt bayilik

Uygun yerler Amasya, Bolu, Çankırı, Çorum, Marmaris, Muğla, Sinop ve Sivas olarak belirlenmiştir. Yatırım maliyeti ortalama 250 bin dolardır. Kafe konsepti için isim hakkı bedeli 25 bin dolarken fırın konsepti için ise 30 bin dolardır. Özsüt hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

images (4)

Bidonss bayilik

Türkiye’ de 8 bayisi bulunan firma Ankara, Gaziantep, Malatya ve Samsun olmak üzere 4 yeni şube oluşturmayı planlamaktadır. Ayrıca ilk yurtdışı ofisini de Almanya’ da açacaktır. Uygun mekan olarak teşhir için minimum 30, maksimum 50 m2, stok alanı için 30 m2 yere sahip mağazalar tercih edilmektedir. Teşhir yeri için kurulum dahil 15 bin ila 18 bin lira, stok için ise en az 20 bin TL mal bedeli olarak yatırım bedeli talep edilmektedir. Bidonss hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

indir (4)

Hafele bayilik  

Her ilde yer almak isteyen firma en az 400 ya da 600 m2 yeri olan franchise ortaklarından franchise bedeli olarak başlangıç için 250 bin TL almaktadır. Hafale hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

indir (3)

Pronet Güvenlik

Anadolu’ da büyümeyi hedefleyen firma giriş bedeli almayarak girişimcilerin bu bedeli kendi işletmelerinde yatırım olarak kullanmalarını sağlamaktadır. İlk yatırım maliyeti yaklaşık 15 bin dolar iken mevcut bir işletmesi olanlar için ilk yatırım maliyeti 7 bin dolardır. Pronet hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

indir (5)

Baklavacı Güllüoğlu bayilik

Yurtiçinde 19 şube ile hizmet veren Güllüoğlu, yurtdışında da 8 şube ile hizmet vermektedir. ABD’ de Manhattan, Brighton Beach, Astoria ve New Jersey, Kaliforniya’ da Los Angeles, Hollanda’ da Amsterdam, Libya’ da Trablusgarp ve Kuveyt’ te çeşitli şehirlerde şubeleri bulunan şirket yurtiçi bayilik aramaz iken sadece yurtdışı için bayilik aramaktadır. Uygun yer olarak depo hariç 100 m2 ya da üzeri mekanlar tercih edilirken; kafeterya olarak da mekanın projelendirmeye uygun olması gerekmektedir. Yatırım maliyeti olarak franchise giriş bedeli talep edilmemektedir. Franchise yatırımlarında satıcı toptan satış cirosu üzerinden yüzde 1; perakende satış üzerinden ise yüzde 3 bedel almaktadır. Baklavacı Güllüoğlu hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

images (6)

Fit In Time bayilik  

2013 yılı sonuna doğru Türkiye’ de öngörülen büyümeye göre komşu ülkelerdeki olanakları değerlendireceklerdir. İyi bir konumda 80 ila 100 metrekare arasında değişen stüdyo daire yeterli bir mekandır. Yatırım maliyeti ise başlangıç için yaklaşık 120 bin liradır. Fit IN Tıme hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

indir (6)

Alta Eğitim A.Ş. bayilik

Öncelikli olarak Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Denizli ve Antalya olmak üzere toplam 15 şubeye ulaşmayı hedeflerken İtalya, İngiltere ve İspanya’ da kendi okullarını açmak için çalışmaları devam etmektedir. Yatırım maliyeti olarak başlangıç için 250 bin TL isim hakkı bedeli alınmaktadır. Alta Eğitim A. Ş. hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

indir (7)

Calligaris bayilik

Firma Türkiye genelinde bayilikler verecektir. Yatırım maliyeti ise başlangıç için 75 bin ila 150 bin Euro arasında değişmektedir. Calligaris hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

Bayilik veren firmalar 2013 için lütfen buraya tıklayınız.

Bayilik Veren Firmalar 2

images

Odtülüler Dershanesi Franchise

‘’Butik dersane’’ kavramını tüm eğitim dünyası içinde en iyi biçimde ifade edebilen Odtülüler Dershanesi son derece seçkin bir eğitim anlayışına sahiptir. Profesyonel kadrosu ile Ankara’ da hizmet veren Odtülüler Dershanesi Ezber bozan eğitim anlayışı ile dikkat çekmektedir. Temelde hafıza tekniklerini yoğun olarak kullanan ve bu sayede öğrenci başarısının anlamlı bir şekilde artmasına katkı sağlayan Odtülüler Dershanesi tüm Türkiye genelinde franchise vermeyi planlamaktadır. Franchise detaylarını girişimci adayı ile paylaşmayı planlayan yetkililer gelecek olan tüm teklifleri değerlendirmeye alacaklarını belirtmişlerdir. Odtülüler Dershanesi hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

images (1)

Durance bayilik

Japonya, Norveç, Almanya, İtalya, ABD başta olmak üzere bir çok ülkede satılırken yurtdışına yönelik olarak Kıbrıs ve Gürcistan üzerinde durulmaktadır. Özellikle kadın girişimcilere franchise verilmek istenmektedir. Mağazaların 30 m2’ den küçük olmaması gerekmektedir. Kentin en işlek caddeleri veya AVM’ ler bu iş modeli için uygundur. Toplam yatırım maliyeti 50 bin Lira dolaylarında iken başlangıç için 10 bin Euro franchise giriş bedeli alınmaktadır. Durance hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

indir (1)

Turyap bayilik

2012 yılı için öncelikli olarak franchising verilmesi hedeflenen iller Kayseri, Afyon, Aksaray, Çorum, Niğde, Erzurum, Trabzon, Giresun, Kastamonu ve Uşak’ tır. 40 m2’ lik bir dükkan Turyap’ tan bayilik almak için yeterlidir. Yatırım maliyeti ise franchise giriş bedeli bölgeye göre değişiklik gösterirken aylık hizmet bedeli olarak 110 dolar alınmaktadır. Turyap hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

indir (2)

Pizza Pizza bayilik 

Franchise için hedef iller arasında İstanbul, İzmir, Kütahya, Tekirdağ, Edirne, Niğde, Artvin, Diyarbakır, İskenderun, Hatay, Zonguldak, Siirt, Ağrı, Van, Ankara, Mersin, Antalya, Adana, Konya ve Kayseri yer almaktadır. Yurtiçi franchising giriş bedeli 30 bin Liradır. Aylık olarak ‘royalty fee’ ücreti alınmazken sadece aylık 250 dolar reklam katkı ücreti alınmaktadır. Yurt dışı için ise ülke giriş bedeli 120 bin dolar civarındadır. Pizza Pizza hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

indir (3)

Domino’ s Pizza bayilik

Franchise için öncelikli iller Ankara merkez ve Anadolu illeridir. Şanlıurfa, Aksaray, Karabük ve Kastamonu şehirlerinde şubeler açılacaktır. Yatırım maliyeti ise başlangıç için 250 bin dolar + KDV’dir. Domino’ s Pizza hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

indir (4)

Pizza House bayilik

İlk olarak İstanbul olmak üzere, İzmir, Bursa, Antep ve potansiyel Anadolu şehirlerinde bayilikler açılması planlanmaktadır. Franchise giriş bedeli başlangıç için 37 bin 500 dolar + KDV iken toplam yatırım maliyeti 100 bin ila 350 bin lira arasında değişmektedir. Pizza House hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

indir (5)

DiaSA bayilik

Türkiye’ de sürekli büyümeyi hedefleyen DiaSA, franchise adayı bakkallara da kurumsal bir markanın parçası olma şansı vermektedir. Mağazaların net satış alanının 200 ya da 250 metrekare büyüklüğünde olması istenmektedir. Yatırım maliyeti ise başlangıç için 2 bin 500 Euro giriş bedelinden ibarettir. DiaSA hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

images (2)

Fresh Line bayilik

Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Kayseri’ ye franchising verilecektir. Mağaza büyüklüklerinin ortalama olarak 40 m2 olması bayilik almak için yeterlidir. Yatırım maliyeti olarak franchise giriş bedeli başlangıç için 10 bin Euro iken 2013 yılına özel olarak franchise giriş bedeli alınmamaktadır. Frensh Line hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

images (4)

Jimmy Key bayilik

İlk olarak Ankara, Eskişehir, Bursa, Konya, Trabzon ve Ordu’ da franchise verilecektir. Franchise giriş bedeli m2 başına 80 dolar olarak belirlenirken dekorasyon maliyeti m2 başına yaklaşık olarak 500 dolardır. Jimmy Key hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

images (5)

Döner – Chi bayilik

2013 yılı içerisinde 15 adet franchise vermeyi planlayan firma, aynı yıl içerisinde yurtiçi yapılanmasını tamamlayarak yurt dışına da açılmak istemektedir. Uygun mekan olarak da AVM’ ler seçilmektedir. 40 ila 80 m2 arasında bir alanda Döner-chi şubesi açma maliyeti 110 bin ila 130 bin TL arasındadır. İsim hakkı bedeli ise 10 dolardır. Döner – chi hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

images (6)

So Chic bayilik

Bayilik vermek için uygun yer olarak Kocaeli, Konya, Adana, Gaziantep ve Malatya seçilmektedir. Yatırım maliyeti olarak franchise giriş bedeli alınmazken ortalama işletme sermayesi başlangıç için 100 bin ila 150 bin TL arasında değişmektedir. So Chic hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

images (7)

International Realty Plus bayilik

Gayrimenkulde potansiyeli olan şehirler uygun mekan olarak seçilmektedir. Ofis olarak düşünülen mekan daire ise en az 2+1, dükkan ise en az 70 m2 olmalı ve tabela gözle görülecek yakınlıkta bulunmalıdır. Yatırım maliyeti isim hakkı bedeli bulunan bölgeye ve konuma göre 5 senelik bin ila 15 bin dolar arasında değişmektedir. Bir ofisin ortalama yatırım bedeli başlangıç için 10 bin dolardır. International Realty Plus hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

indir (6)

Helen Doron bayilik

İngilizce dil kursu hizmeti veren şirket İzmir’ de 20, Ankara’ da 20 şubeye ulaşma hedefindedir. Uygun mekanlar ise özellikle konut ağırlıklı yerleşim alanları ve büyük sitelerdir. Anahtar teslim 70 bin Euro yatırım bedeline tüm ekipmanlar ve sertifikalı öğretmenler dahildir. Helen Doron hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

Logo

Sultanahmet Köftecisi bayilik

Sultanahmet Köftecisi Manisa, Amasya, Çankırı, Konya, Kahramanmaraş, Mardin ve Siirt’ te franchising verecektir. Uygun yer olarak AVM’ lerde 50 ila 100 m2 aralığında mekanlar ve caddelerde ise 100 ila 200 m2 aralığındaki mağazalar seçilmektedir. Franchise giriş bedeli başlangıç için 100 bin dolar iken yatırım maliyeti mekanın yerine ve lokasyona göre 130 bin ila 200 bin TL arasında değişmektedir. Sultanahmet Köftecisi hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

indir (7)

Bind Chocolate bayilik

Firma 2013 yılının ikinci yarısından itibaren Rusya’ da kendi mağazasını açmayı ve Doğu Avrupa bloğunda yapılanmayı hedeflerken Türkiye Cumhuriyetleri’ nden aldığı istekleri de değerlendirmektedir. Uygun mekan ise mağazalar için 30 ila 80 m2 arası bir alan yeterlidir. Yatırım maliyeti başlangıç için 50 bin ila 150 bin TL arasında değişirken 40 ila 100 bin TL arasında değişen garanti mektubu talep edilmektedir. Bind Chocolate hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

Bayilik veren firmalar 2013 için buraya tıklayınız.

Bayilik Veren Firmalar 1

indir

Yeni girişimciler Türkiye’ nin büyüyen franchising pazarı ile yeni fırsatlar yakalamaya devam ediyor. Bu yılki büyüme planlarını incelediğimiz pek çok şirketin, özellikle eğitim, gıda ve emlak başta olmak üzere çok sayıda yeni franchise aradıkları görülmektedir.

Diğer bir taraftan Türk menşeili franchising zincirlerinin yurtdışına da açılmaya başladıkları ve bunun için girişimci aradıkları dikkat çekmektedir. Ekonomist dergisi, Çıtır Usta, Turyap, Komagen, Helen Doron, Hafele, Bind Çikolata gibi pek çok lider franchising şirketinin yurtdışı planlarının da dahil olduğu büyüme hedeflerini araştırdı.

İşte Türkiye’ de yeni bayilikler vermeyi düşünen şirketler:

kofteci-ramiz-logo

Köfteci Ramiz bayilik

Avrupa’ nın her kentinden franchising konusunda yoğun talep alan şirket talep toplama dönemindedir. Uygun mekan olarak Karadeniz ve Orta Anadolu Bölgesi olarak gösterilirken yatırım maliyeti de ortalama 300 bin Lira olarak belirlenmiştir. Köfteci Ramiz hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

indir

Matematik Kampı Franchise

Düzenli, etkili ve verimli ders çalışmayı öğreten, matematik dersini kabus olmaktan çıkarıp eğlence haline dönüştüren Odtülüler Matematik Kampı’ nın merkezi Ankara’ da bulunmaktadır. Kurumsallaşma yolunda önemli gelişmeler kaydeden Matematik Kampı Türkiye genelinde franchise vermeyi planlamaktadır. Franchise koşullarını girişimci adayı ile yüzyüze görüşmeyi tercih eden firma yetkilileri Türkiye’ nin her yerinden gelecek franchise başvurularını beklemektedir. Odtülüler Matematik Kampı hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

logo

Çıtır Usta bayilik

2013 yılında 50 şubeye ulaşmak istenilirken bu şubelerin 45 tanesi franchise, 5 tanesi kuruma ait olacak. Bilhassa İstanbul Anadolu Yakasındaki şube ağı genişletilme hedefindedir. Samsun, Denizli, Kütahya, Mardin, Diyarbakır şehirleri şirketin çalışmalarını hızlandırdığı diğer illerdir. Yurtdışı yatırımları 2013 yılında daha da hızlanacaktır. Öncelikli hedef olarak Ortadoğu ülkelerinden gelen teklif ve talepler değerlendirilmektedir. 100 ile 150 m2’ lik bir alan yeterlidir. Öncelik İstanbul Anadolu Yakasına verilirken yatırım maliyeti franchise giriş bedeli olan 20 bin dolardır. Çıtır Usta hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

indir (1)

Shapes For Women bayilik  

Öncelikli olarak doğu illeri ve İstanbul ile Ankara’ya franchising verilmesi hedeflenmektedir. Başlangıç yatırım bedeli 37 bin 500 Lira iken dekorasyon ve tadilat bedeli ise 15 ila 20 bin Lira arasında değişmektedir. Shapes For Women hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

indir (2)

Little Caesars bayilik

Türkiye’ de toplam 83 tane şube ile faaliyet gösteren Little Caesars’ ın İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere toplam dört ilde restoranları bulunmaktadır. 2013 yılı içerisinde 22 yeni restoran için franchising verilecek olup genel olarak Anadolu illerine odaklanılacaktır. Yatırım maliyeti ise başlangıç için yaklaşık olarak 180 bin dolar + KDV’ dir. Little Caesars hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

indir (3)

Komagene bayilik

Türkiye genelinde işlek caddeler ve yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda bayilik vermeyi düşünen Komagene çiğ köftecidir. Ortalama yatırım maliyeti başlangıç için 15 ile 30 bin arasında iken franchise giriş bedeli 10 Liradır. Komagene hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

indir (4)

Çiğ Köftem Bayilik

Çiğ Köftem bu yıl içerisinde Türkiye genelinde 65 adet daha franchising vermeyi planlarken yurtdışına yönelik yatırımları da vardır. Yatırım maliyeti lokasyona göre değişmektedir. Çiğ Köftem hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

images

 

Tatlıcı bayilik

Özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi franchising için şirketin hedef bölgesidir. Yaklaşık 40 m2’ lik bir şube için yatırım maliyeti ve isim hakkı toplam bedeli başlangıç için ortalama 60 bin liradır. Tatlıcı hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

indir (5)

 

Bursa Kebap Evi Bayilik

2013 yılında 14 adet daha franchising verecek olan Bursa Kebap Evi uygun mekan olarak AVM’ leri ve işlek caddeleri göstermektedir. Başlangıç için 20 bin dolar isim hakkı bedelini yatırım maliyeti olarak almaktadır. Şube açılış maliyeti ise ortalama 180 bin ile 250 bin lira arasında değişiyor. Herhangi bir başarısızlık durumunda ise yatırımın yüzde 70’ i girişimciye iade edilmektedir. Bursa Kebap Evi hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

Bayilik veren firmalar 2013 için lütfen buraya tıklayınız.

Girişimci Adaylarına Öneriler

images

Türkiye artık 35 milyar dolarlık franchising yatırımına sahip, pazarda hızla büyüyen bir ülkedir. Birbiri ardına açılan zincir mağazaların sayısı 1876’ ya, bunlara bağlı olarak çalışan mağaza sayısı da 50 binlere ulaştı. Piyasaların durumu böyle iken siz de kendi işinizi yapmak isteyen girişimci adaylarından iseniz işte sizler için araştırdığımız, ilk bakışta iyi fikir dedirtecek, albenisi olan ve yükselişi devam eden iş fikirleri:

Franchising denilince ilk akla gelen fast food, sektörün franchising veren ilk sektör olma özelliği herkes tarafından bilinir. Pizza, hamburger fast food sektörünün ilk temsilcilerindendi. Gelişen dünyanın yeni franchising kahramanları emlak, eğitim, hazır giyim, ayakkabı, spor merkezi, oyuncak, sağlık gibi görünüyor. Bu alanda şirketler franchising sistemi ile büyümeye sıcak bakıyorlar. Genel bir bakışla 1986 yılında McDonald’ s ile başlayan franchising sistemi, Türkiye ekonomisinde sahnedeki başrol oyuncularından biri haline geldi. Ulusal Franchising Derneği’ ne (UFRAD) göre Türkiye’ de franchising veren firma sayısı son araştırmalara göre 471. Bu hafta sizler için Türk ekonomisine can veren, gelişme potansiyeli yüksek, zarar riski az ve girişimciler için fırsat gibi görünen alanları inceledik. UFRAD Başkanı Mustafa AYDIN “ 2013’ te yeni oyuncular gelecek. Bu şirketler yeni ürünleri ile ön plana çıkacak” diyor. Bu yeni oyuncuları araştırdık ve karşımıza çıkan veriler oldukça ilginçti. Bina temizliği, araç altlarının ziftlenmesi, kargo taşımacılığı, böcek ilaçlama şirketleri yatırım yapmak için iyi iş fırsatları olarak görünüyor. Danışmanlık şirketi Franchise & More’ un kurucusu Osman Bilge’ ye göre; “Hazır giyim, hediyelik eşya, turizm ve eğlence, fast food, kafe ve eğitim sektörleri bu alandaki önderliğini koruyor. Franchising sistemine olan talep yoğunluğu devam etmektedir. Sistem sayesinde gelişen birçok sektör olduğunu unutmamak gerekir. Yoğun talebi karşılamak için sektöre yeni markalar giriyor ve talep eden girişimcilere Franchising veriyor. Sektöre yeni girenler Franchising giriş bedelini düşük tutuyor. Hatta bazı firmalar franchising bedeli almayabiliyor. Ama marka olmuş zincirlerin bu konuda tavizi yok.  Zaten franchising de başta giriş bedeli düşük tutulan, marka ve girişimcinin başarısıyla birlikte belli bir fiyat seviyesine gelen bir sistem. Türkiye’ de de bu yıldan itibaren giriş bedelleri makul seviyeye gelecek.”

images (1)

Bu sektörün önünü açan diğer bir etkende AVM’ lerin sayısının sürekli artıyor olmasıdır. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa yapılan araştırma sonuçlarına göre çıkan rakamlar gösteriyor ki; 2011 Kasım ayında  tüm kategorilerde ciddi kazanç artışları var. AVM’lerin hepsinde 2011 Kasım ayı ile 2010 Kasım ayı karşılaştırılıyor. Yiyecek ve içecekte yüzde 12, giyim ve aksesuarda yüzde 17, ayakkabı ve çantada yüzde 25, teknoloji market ve elektrikli eşyada yüzde 15, hipermarket, süpermarket ve şarküteri de ise yüzde 1 artış ortaya çıkıyor. Havaların soğuması ile kapalı alanları gezi yeri haline getiren vatandaşlar bu yüzdelerin artmasına neden oluyor. Ayrıca alışveriş alışkanlıklarımızın değişmesi de bu artışın önemli nedenlerinden biri. Özellikle Anadolu AVM’ lerinde üst seviyelerde artış var. Bu durum Anadolu halkının AVM’ lere olan ilgisinin arttığını gösteriyor. Bu durum AVM’ lerin metrekare fiyatında yüzde 15 lik bir artışa neden olmuş. Yeni metrekare fiyatı 527 lira olarak istatistiklere yansımış. Ziyaretçi endeksi yine 2010 yılına göre yüzde 3 artmış durumda.

Gelelim bu araştırmalardan sonra girişimcilere vereceğimiz ipuçlarına. Acaba girişimciler için hangi sektörden franchising almak daha akıllıca? Fast Food franchising sayısı son araştırmalara göre 2012 de 9 bine ulaştı. Demek oluyor ki, sistemin lokomotifi fast food. Bu alanda yer alan şirketlerin çoğu yabancı kaynaklı. Yatırım uzmanlarına göre önümüzdeki yıllarda da böyle olacak. Osman Bilge yabancı markalardan franchising alanların kısa sürede ikinci ve üçüncü restoranlarını açtıklarını söylüyor. Ancak yatırım tutarının çok olması (1 milyon dolar civarı) yatırımcıları ister istemez büyük ve kalabalık şehirlere yöneltiyor. Birde gelecek vaat eden, Anadolu mutfağını ön plana çıkaran yerli işletmeler var. Bunlar da büyük şehirlere yöneldiler. Gelişmeleri hızlı ama Osman Bilge’ ye göre amatör küme oyuncuları gibi zamana ihtiyaçları var. Hazır Giyim için Anadolu’ dan çok talep var. Yeni açılan AVM’ ler en çok hazır giyim sektörü markalarının yaygınlaşmasına olanak sağlıyor. Ancak bu durum sanıldığının aksine mağaza başına yapılan işin düşmesine neden oluyor. Osman Bilge’ nin öngörüsü yeni dönemde tasarım ve üretim gücü kuvvetli markaların daha çok büyüyeceği şeklinde. Markalar isimlerinin gücüne güvenerek, özellikle Anadolu’ daki girişimcilerle bayilik ve franchising yoluyla çalışmaktan mutlu görünüyorlar. Bunun en büyük örneği olarak Kiğılı firmasını göstermek mümkün. Firma 40 tanesi kendisine ait, 55 tanesi de franchise olan 100’ e yakın mağaza açmaya hazırlanıyor. Sonuç olarak ünlü markalardan bayilik almayı düşünen girişimciler var ise en dinamik olan sektörün öncelikli olarak gıda sektörü ve gıda sektörünü de kendi içinde kategorize eder isek fast food sektörü olduğunu belirtmek sizler için faydalı olabilir. Gıda sektöründen sonra en hızlı gelişen ve büyük bir pazara sahip olan sektör ise hazır giyim sektörüdür. Yeni girişimcilerin öncelikli olarak bilinen sektörlere yönelmesinde fayda vardır. Ama unutulmaması gereken diğer önemli nokta; Türkiye’ de gelişmesi muhtemel olan ve henüz pek keşfedilmemiş bazı sektörler var. Uzun vadeli başarıyı hedefleyen ve yeterince sermayesi ile sabrı olan girişimciler yeni yeni gelişmekte olan sektörlere yönelebilirler.

Tuna Koçluk Eğitim Bayiliği

indir (1)

Bireylerin yaşamlarında farkındalık yaratmak ve başkalarının hayatlarına sihirli dokunuşlar yapabilmek, bilgi ve deneyimlerini tüm insanlarla paylaşmak üzere Ankara’ da koçluk eğitimi hizmeti veren ve uluslar arası standartlara sahip olan Tuna Koçluk, sevgi, farkındalık, denge, başarı, motivasyon, bütüncül düşünme, değişim ve gelişim değerlerine son derece önem vermektedir. Değişim ve gelişimi desteklemek ve tüm insanlarda anlamlı bir farkındalık yaratabilmek amacıyla koçluk mesleğini profesyonelce yapabilecek koçlar yetiştirmeyi amaçlayan Tuna Koçluk, kişiyi bulunduğu noktadan daha ileriye taşıyabilmek ve koç olmak isteyen kişilere en iyi eğitimi vererek tüm insanlığa ve evrene hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Günümüz dünyasında bilgi edinmenin pek çok yolu vardır. Bu yolları ve öğrencilerin öğrenme biçimlerini en iyi şekilde analiz edip eğitim ve öğretim süreçlerini bu bilgiler ışığında düzenlemek öğrenci başarısını yukarıya çekmektedir. Bu süreçte eğitim koçları çok büyük rol oynamaktadır.

indir (2)

Türkiye’ de koçluk hizmetleri henüz yeterince yaygın değildir. Koçluk hizmeti veren kişiler de genelde yurtdışında eğitim almak durumunda kalmaktalardır. Çünkü ülkemizde bu ihtiyaca cevap verecek nitelikte eğitim kurumları yoktur. Tuna Koçluk bu açığı ve ihtiyacı görerek en iyi eğitim koçlarını yetiştirmek üzere atağa geçmiştir. Uluslar arası standartlarda eğitim veren ve program sonunda katılımcılara sertifika veren Tuna Koçluk daha geniş alanlara hizmet verebilmek için tüm Türkiye genelinde bayilikler vermeyi planlamaktadır. Bayilik şartlarını girişimci adayıyla yüzyüze görüşmeyi tercih eden Tuna Koçluk hakkında detaylı bilgi almak ve bayilik başvurusunda bulunmak için lütfen buraya tıklayınız.

Başarılı İş Fikirleri Geliştirmenin Yolları

images (1)

Değişen ve gelişen günümüz dünyasında ürün ve hizmet üretebileceğimiz sektörler ne kadar fazla olsa da hala isabetli atılımlar yapmak ve piyasayı iyi araştırmak gerekiyor. Kendi işinin sahibi olma fikri her ne kadar kulağa hoş gelse de şartlarınız olgunlaşmadığı takdirde böyle bir girişimde bulunmanız çok mantıklı ve kazançlı olmayabilir. O nedenle yeni bir iş kurma veya kafasında tasarladığı bir iş fikri olan kişilerin bu makalemizi okumalarını şiddetle tavsiye ederiz. Öncelikle ”girişimci” ne demekmiş bu sorunun cevabına bakalım. İş gücü, sermaye ve tabii kaynakları kullanarak kazanç elde etmek amaçlı ürün ve hizmet ortaya çıkarmayı hedefleyen kişilere girişimci denir. Adı üstünde girişimci ruha sahip olan kişi iyi kötü tüm riskleri göze alarak yeni bir iş fikrini bulur ve bu iş fikrini uygulamaya geçer. Kendi işini kurma fikri son derece heyecan verici ve yaratıcı bir süreç demektir. Patrona bağlı olmadan çalışma fikri, bağımsız olma isteği, esnek çalışma saatleri, geçerli bir mesleğe sahip olmama, başarma duygusuna ulaşma isteği, kendi işinin patronu olma, iş kendisinin olduğu için daha çok sahiplenme gibi nedenler hemen hemen herkeste yeni bir iş kurma isteği uyandırır. Tabi ki istemek yetmez, kararlı ve sabırlı olmakta çok önemlidir. İş fikrinize yürekten inanmalı ve bu uğurda tüm zamanınızı, belki de tüm paranızı harcamaya hazır olmalısınız. En uygun zamanda, en uygun harcamalarla, iyi bir fikirle iyi bir girişimci olabilirsiniz. Ayrıca iyi bir girişimci piyasayı sürekli koklar. Takiptedir ve fırsatları yakalar. Bu kişilerin sezgileri kuvvetlidir. Piyasaya ilk defa bir ürünü ya da hizmeti sokmak için daima gözünüz açık olmalı, güçlü ortaklar bulmak ve iş alanındaki rakiplerinizden farklı olmanız gerekir.

Türkiye’ de bir girişimcinin gireceği alanlar, pazarlama ve ticaret ile sunulan hizmet sektörü ya da serbest meslek diye adlandırılan çeşitli alanlardır. Bu konuyu incelediğimizde girişimcinin dikkatini çeken alanları şöyle sıralayabiliriz:

Üretim yapılan ve ürün çıkışı olan işler

Tarım, hayvancılık ve gıda sanayi işleri

Orman malları sanayi işleri

Tekstil, hazır giyim ve dericilik işleri

Petro kimya ve kimya sanayi işleri

Plastik ve lastik işleri, petrol ürünü türevleri

Cam sanayi işleri

Madencilik ve sanayi işleri

Yan sanayi işleri

Kâğıt sanayi işleri

Demir-çelik, makine imalat işleri sayılabilir.

Sürekli değişen dünya koşullarına paralel olarak, iş fikirleri de sürekli farklılık göstermektedir. Örneğin güneş enerjisi sistemlerinin gelişen dünyada yerini alması, döneme uygun yeni iş fikirlerine güzel bir örnektir.

Enerji Bayiliği : “ ENERGY WAYS “ BAYİLİKLER VERİYOR

     

energy ways bayiliği
energy ways enerji bayiliği

Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Energy Ways satış ağını genişletmek üzere  yeni bayilikler vermeyi planlıyor. Energy Ways’ in faaliyet alanı içine giren konular; rüzgar türibünleri, güneş panelleri ve led ışıklandırma uygulamalarıdır. 2012 senesinde kurulmuş olan Energy Ways Firması, ülkemizde ihtiyaç duyulan enerjileri, alternatif enerji ile destekleme amacını şirket vizyonu olarak benimsemiştir. Daha etkin bir tanıtım ve yaygın satış ağına sahip olmak için, bayilik satış yöntemini benimseyen Energy Ways ilgilenen dinamik, satış tecrübeli girişimcilere bayilik vermek istiyor. Henüz 1 şubesi olan firmanın bayilik kararının çok yeni olması, ilgilenen yatırımcılar için bölge başvurusunda sıkıntıyı ortadan kaldırıyor. Bayiye uygulanacak destek programı, eğitim, proje ve broşür sağlanmasını içermektedir. Bayilik yatırım maliyeti 5 ile 10 bin TL arasında öngörülmektedir. Energy Ways Firması bayilik şartlarını birebir görüşmelerle oluşturmak istediğini bildirmektedir.

İlgilenen yatırımcılar için iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

İletişim kurulacak kişinin ismi: Sefa Karakullukçu

İrtibat telefonu: (0532) 213 80 34

WEB adresi: www.enrgyways.com

E-mail adresi: info@enrgyways.com

Posta Adresi:Hürriyet Mahallesi

                        2.Sanayi Sokak

                        Sağlık petrol BPET Tesisleri

                   No:1 Marmaracık – Çorlu / Tekirdağ            

 

 


Geleceğin Gözde Mesleği; EĞİTİM KOÇLUĞU

images (4)

Hızla gelişen ve değişen günümüz dünyasında eğitim sektörü de bu değişime hızla ayak uyduruyor. Yeni eğitim anlayışı olarak farklı eğitim modelleri uygulanmaya ve sisteme adapte edilmeye çalışıyor. Ne öğretiriz? Sorusundan fazla Nasıl öğretiriz? Sorusuna akıllı ve uygulanabilir cevaplar arayan eğitim camiası her geçen gün yeni bir uygulama ile biraz daha değişiyor. Eğitim koçluğu ve öğrenci koçluğu ise öğrenci ve öğretmenlere farkındalık kazandırmak için başarı ile uygulanan yöntemler arasında yer alıyor. Günümüzde ebeveynlerin çocuk eğitimi ve çocuk yetiştirme konusunda işleri hem çok zor hem de çok kolay. Ebeveynlerin işlerinin zor olmasının sebebi; çocukların çevrelerinde bulunan pek çok uyarıcıya maruz kalması, hızla gelişen ve değişen teknolojinin yarattığı olumsuz etkiler, değişen çevre koşulları. Ebeveynlerin işlerinin kolay olmasının sebebi ise; gelişen ve değişen teknolojiye uyum sağlayan eğitim sistemi, teknolojinin eğitim sistemine olumlu katkıları, çevrede bulunan uyarıcı zenginliğinin çocukların gelişmesine anlamlı bir katkı sunması, eğitimcilerin bilinçlenmesi, çocukları merkeze alan eğitim yaklaşımları. Çocuğunuza ders çalış demekten sıkıldıysanız, çocuğunuzu bilgisayarın başından veya televizyonun karşısından kaldıramıyorsanız, çocuğunuz derslere karşı yeteri kadar ilgili değilse hemen karamsarlığa kapılmayın. Tüm bu sorunları uzman eğitim kadroları ile profesyonel olarak çözen kurumlar var.

logo

Tuna Bireysel Gelişim ve Kariyer Planlama Merkezi de bu eğitim kurumlarından bir tanesi. Öğrenci, öğretmen hatta tüm insanlarda bir farkındalık yaratmak için çalışan, bilgi ve deneyimlerini paylaşan, uluslararası standartlarda koçluk hizmetleri ve eğitim programları sunan Tuna Bireysel Gelişim ve Kariyer Planlama Merkezi öğretme ve öğrenme işini son derece ciddiye almakta, öğretme ve öğrenme işini nasıl daha iyi yaparız? Sorularına mantıklı, akılcı, kalıcı, ekonomik, hızlı ve uygulanabilir çözümler aramaktadır. Öğretmenlere yönelik öğrenci koçluğu ve öğrencilere yönelik öğrenci koçluğu hizmetleri veren Tuna Bireysel Gelişim ve Kariyer Planlama Merkezi’ nin eğitimler sonunda verdikleri sertifikalar uluslararası geçerlilik özelliğine sahiptir. Kendi yaşamınıza ve başkalarının yaşamlarına güzel dokunuşlar yaparak yön vermek istiyorsanız Tuna Bireysel Gelişim ve Kariyer Planlama Merkezi’ ne ulaşın. Tuna Bireysel Gelişim ve Kariyer Planlama Merkezi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız.

Ayrıcalıklar Kulübü; Kulüp Kart İle Kazanacaksınız

indir

Yurtiçi ve yurtdışı internet sektöründe faaliyet gösteren firma 1999 yılında çağın yeniliklerini yakalamak ve iş yaşantısına yansıtmak amacı ile kuruldu. Kulüp Kart 14 yıldır teknolojiyi yakından takip ederek, sürekli yenilenen ve farklılık arayışlarını sürdüren felsefesiyle e-ticaret yatırımlarını arttırmaktadır. Firmanın en büyük özelliğini ve hatta felsefesini “Heyecan” kelimesi özetlemektedir. Heyecan duyduğu ve gelecek gördüğü işlere emek ve gönül verir. Türkiye’ deki E-ticaret kar payının hızlı artışı nedeni ile bu alandaki yatırımlarını arttırmakta ve ithalat-ihracat yapabilen bir şirket olarak internet ortamındaki yükselişine aralıksız yatırımlarıyla devam etmektedir. Üretim sıkıntısı olmayan ticaret girişimlerinin doğru pazarlanması, müşteriye ulaşması ve satış sonrasını da yöneten birimleriyle kusursuz bir Hizmet Sektörü girişimcisidir. Satış öncesi ve satış sonrası kurduğu hizmet birimleri ile “hizmet sektörü” kavramını ortaya koymuştur. Bu çalışması ile örnek gösterilebilecek bir danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Tamamı yerli sermaye ile kurulan Kulüp Kart  “doğrudan satış” tekniği ile müşterilerine ulaşırken aynı zamanda gönüllü müşterilerine de kazanç sağlamaktadır. Son dönemlerin en karlı işleri arasında yer alan ve yükselen trendin başrol oyuncusu e-ticaret, şirket tarafından hizmet sektörü ile birleştirilerek hem firma hem de müşteriler için yeni bir iş fırsatı olmaktadır. Şirket yurtdışında çok sık kullanılan, WOM (World Of Mouth) adı verilen pazarlama tekniğini kullanmaktadır. Bu teknik  % 14 reklam, % 78 tavsiye yöntemi ile alışveriş yapıldığını bilen firma tarafından başarıyla uygulanmaktadır. Bu kazançlı işin özü; tavsiye ile satış yapan, hizmetlerinden para kazanan ve en güzeli kendisini tavsiye eden müşterilerine de para kazandırmayı ilke edinmiş bir ticari sistemdir. Siz de danışmanlık hizmetleri, indirim ve kazanç sağlayan bu Kulüp Karta sahip olarak “Ayrıcalıklar Kulübü” ne girebilirsiniz.

images

 

KULÜP KART NEDİR?

Birçok kart sistemi gibi müşterine kazanç sağlayan bir karttır. Diğer kartlardan farklı olan üç temel özelliği vardır:

 1. Danışmanlık Hizmetleri veren
 2. İndirim fırsatları sağlayan
 3. Para kazandıran bir karttır.

 

Kartın özelliklerini daha ayrıntılı anlatarak, Ayrıcalıklar Kulübünün yapısını inceleyelim:

1.    DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KARTI

Her türlü sorunuza anında cevap verebilen, en doğru bilgiye en kısa sürede ulaşmanızı sağlayacak bir danışmanlık hizmeti vermektedir. Öğrenmek ve öğretmek isteyen her kesimden herkesin 7/24 hizmetinde olarak bir danışmanlık sağlamaktadır. Ülkemizde hala bir günde onlarca kez ziyaret ettiği facebook adresini dahi Google’ dan arattırarak bulan ve siteye ancak bu şekilde ulaşan çok sayıda insan olduğu unutulmamalıdır.

Sağlık, hukuk, ekonomi, moda, teknoloji,  spor, kültür, sanat, sinema, kitap, tarih, aile, tatil, haber, döviz, hava durumu…

 

Örneğin;

 • Parkinson ile ilgili bir film izlemiştim ama ismini unuttum, fikri olan var mı?
 • Altın oran neyi ifade eder, nereden çıkmış?
 • Ünlü bir lokantada akşam yemeğine davetliyim, ne giymeliyim?
 • İki aydır sürekli kramplarla uğraşıyorum, hastane de hangi bölüme gitmeliyim? Nasıl bir tedavi yöntemi izlemeliyim?
 • Çocuklarımın ödevlerine yardım ederken zorlandığımda yardımcı olabilir misiniz?
 • Temmuz ayında Trabzon’ da tatil yapmak istiyorum, nerede kalabilirim, ulaşım için araba kiralamama gerek var mı?
 • Bayan arkadaşlarımla dışarı çıkmayı planlıyorum. Eğlenceli bir akşam olsun istiyoruz. Nereye gidebiliriz?
 • İstanbul Bahçeşehir’ de kiralık bir ev arıyorum, bakabilir misiniz?
 • Hafta sonu gelecek özel misafirlerim için ana malzemesi balık olan bir ziyafet vermek istiyorum. Tatlı olarak sütlü tatlı yapmalıyım. Menüm için tavsiye ve tarif verebilir misiniz?
 • Üniversitede hangi Bölümü tercih etmeliyim? Bana uygun olan mesleği seçerken nelere dikkat etmeliyim?
 • Sürekli beni ve komşularımı rahatsız eden yan komşumu yasal yöntemleri kullanarak nasıl dava edebilirim?
 • 7 aylık bebeğim son günlerde sürekli kusuyor, ateşi yok. Ne yapmalıyım?
 • Kanuni Sultan Süleyman’ ı en objektif anlatan kitap hangisi acaba?
 • Doktorumun koyduğu teşhis ve ilaçlarla ilgili detaylı bilgiyi nereden bulabilirim?

Sorularına internetten yanıt bulabiliyorsanız çok şanslısınız demektir. Bu kart sistemi ile tüm bu sorularınıza cevap bulabileceğiniz bir danışmanlık sistemi 7/24 hizmetinizde olacaktır.

 

images (2)

2.    İNDİRİM KARTI

Çok sayıda avantajı olan bu karta sahip olanlar, internet alışverişlerinde kampanyalı ürünler de dahil olmak üzere indirimli alışveriş yapma şansına sahip olacaklar. İnternet dışında da birçok firmada  (lokanta, cafe, giyim mağazaları) indirim imkanları bulunmaktadır.

Örneğin aşağıdaki sitelerde Kulüp Kart sahiplerine özel, sitelerin mevcut indirimlerine ek olarak indirim sağlar.

www.kitapyurdu.com

www.dekorasyon.com

www.darty.com.tr

www.hirdavat.com

www.parfum.com.tr

www.cicek.com

www.buldumbuldum.com

3.    PARA KAZANDIRMA KARTI

Kulüp Kartın bu özelliği ile çok ciddi paralar elde edilebilmektedir. Bu sistem aynı zamanda bir para kazandırma sistemidir.

 

 • Sadece üyelere sunulan özel bir fırsattır.
 • Kartı kullanma ve kartı başkalarına tavsiye etme sistemine dayalı bir kazanç sistemidir.
 • Başkalarının sizin aracılığınızla bu karta sahip olmasını sağlamak size kazanç sağlar.
 • Sisteme sizin kazandırdığınız her yeni üye sizin hesabınıza prim olarak yansır.
 • Sizin sayenizde üye olanların alışverişlerinden de prim sağlarsınız.
 • Son araştırmalara göre 10 yıl içinde, evden çalışanların oranının % 60 seviyesinde olması bekleniyor.
 • Para kazandırma sistemini, “İş Fırsatı” bölümünden bütün detayları ile inceleyebilirsiniz.

Sadece, Ayrıcalıklar Kulübü’ ne mensup kişilerin katılabileceği; konserler, yazarlarla söyleşiler, ünlü kişilerle seminerler, etkinlikler ve her yıl yapılan geleneksel organizasyonlarda yine Kulüp Kart’ a sahip olmayı cazip kılıyor.

İŞ FIRSATI

Kulüp Kart’ ın sağladığı avantajlardan biri; kartı almasına vesile olduğunuz üyelerin size sürekli olarak para kazandırmasıdır. Kolay anlaşılır bir para kazandırma planı vardır. Kulüp Kartı başkalarına önererek nasıl kazanacağınızı ayrıntılı olarak göreceğiz.

Dört farklı şekilde kazanç sağlamak mümkündür:

 • Üyelik Primleri
 • Alışveriş Cirosu Primleri
 • Bonus Primleri
 • Liderlik Primleri

 

Şimdi nasıl kazanacağımızı ayrıntılarıyla görelim;

 

ÜYELİK PRİMLERİ

Kartı tavsiye ettiğiniz ve sizin tavsiyenizle karta sahip olan herkes üye olarak nitelendirilir. Üye yaptığınız kişiler ekibinize katılmış olur. Herkes ekibine istediği kadar üye yapmakta serbesttir.

 

Ekip ve Tabaka Yapısı

Doğrudan sizin kendinize üye yaptıklarınız, 1. alt tabakanızı oluşturmaktadır.  1. alt tabakanızdaki üyelerinizin sisteme kazandırdığı üyeler 2. alt tabakanızı oluşturmaktadır. Ekibinize eklenen her yeni üye size 10 Türk Lirası üyelik primi kazandırır. Para anında hesabınıza yansır.

 • Sizin direkt üye yaptığınız kişiler, sizin 1. alt tabakanızı oluşturur.
 • 1.alt tabakanızın yaptığı üyeler, sizin 2. alt tabakanızı oluşturur.
 • 2. alt tabakanızın yaptığı üyeler, sizin 3. alt tabakanızı oluşturur.
 • 3. alt tabakanızın yaptığı üyeler, sizin 4. alt tabakanızı oluşturur.
 • 4. alt tabakanızın yaptığı üyeler, sizin 5. alt tabakanızı oluşturur.
 • 5. alt tabakanıza kadar, tüm ekibinizden üyelik primlerinden faydalanabilirsiniz. Üyelerinizin yaptığı, her yeni üye kaydından da yine 10 Türk Lirası prim kazanırsınız.

 

ALIŞVERİŞ CİROSU PRİMLERİ

Kazançlı kart sisteminde alışveriş cirosu primi bulunmaktadır.

 • Anlaşmalı e-ticaret sitelerinden yaptığınız her alışverişte, % 20 indirim kazanırsınız. Bu indirimler de hem sizin hesabınıza, hem de sizin üst referanslarınıza prim olarak yansıtılmaktadır.
 • Sizde anlaşmalı e-ticaret sitelerinden, ekibinizdeki üyelerin yaptığı her alışverişten yine prim kazanırsınız.
 • Anlaşmalı e-ticaret firmalarından yaptığınız her alışverişte, ödediğiniz miktarın % 10’ luk kısmı sizin hesabınıza gelir olarak aktarılmaktadır.
 • Ekibinizdeki her üyenin yaptığı alışverişte, alışveriş tutarının % 2’ si anında sizin hesabınıza aktarılır.
 • İnternet alışverişlerinden kazandığınız primler de, direkt olarak hesabınıza yansımaktadır.
 • % 10 kendi alışverişlerinizden, %2′ şer de 5 alt tabakanızdaki üyelerin her birinden prim kazanırsınız. Toplamda 5 alt tabakada kendiniz ve üyelerinizden % 20′ lik bir ekip cirosu primi kazanabilmektesiniz.
 • 5 alt tabakaya kadar, ekibinizdeki tüm üyelerin yaptığı alışverişlerden prim kazanılmaktadır.

 

BONUS PRİMLERİ

Kart sisteminde ilk hafta bonusu, ilk ay bonusu, haftalık bonus, aylık bonus, pasta bonusu ve hediye bonusu adı verilen, üyelere avantaj sağlayan bir bonus sistemi bulunmaktadır.

İşe başladığınız andan itibaren ilk hafta bonusunuz, ilk ayınızda ilk ay bonusunuz, aylık, pasta ve hediye bonuslarınız hesabınıza hemen yüklenmektedir.

Şimdi de bonus çeşitlerini ayrıntılı olarak inceleyelim:

 

a.İlk Hafta Bonusu: Üye olduktan sonraki 7 günde kazanılabilir. İlk haftanızda her direkt 5 üye için kazandığınız 50 Türk Lirası prime ek olarak, 100 TL ekstra bonus kazanırsınız. Her 10 üye içinse 200 Türk Lirası prim kazanırsınız. Bu bonusun geçerliliği üye olduğunuz tarihten sonraki 7 gün 24 saattir. Örneğin Çarşamba 16:00‘ da üye olan bir üye, bir sonraki hafta yine çarşamba günü saat 16:00’ ya kadar bu bonus primi kazanabilir.

 

b) İlk Ay Bonusu: Üye olduğumuz tarihten sonraki 1 aylık sürede bu bonus primi kazanabiliriz. Aylık bonusu kazanabilmenin şartı; 5 alt tabakadaki ekibimizle birlikte yaptığımız her 100 üye kaydı için, kazandığımız 1000 TL prime ek olarak, 1000 TL ekstra bonus kazanabiliriz. Bu bonusu kazanmak için yalnız değiliz. 5 alt ekibimizin de kazandırdığı üyelerde bizim kazandırdığımız üyelerle birlikte 100 üye olmalı. Üye sayısı yine 100 ve katları şeklinde artar ve 200 üye için 2000 TL kazanma şansımız olabilir. Bonusun geçerli olduğu süre, üyelik tarihimizden sonraki 1 aylık süredir. Yani; 10 Ocak günü 15:15’ de üye olan biri için süre, 10 Şubat 15:15’ te bonus kazanma süresi bitmektedir.

 

c) Haftalık Bonus: İlk haftamızın dışındaki her hafta için geçerli bir bonustur. Her hafta kazandırdığımız 5 yeni üyeden hesabımıza aktarılan 50 TL’ ye ek olarak 50 TL daha kazanırız. Bu bonus, her hafta ve sürekli olarak sistemde yer alır. Haftalık süreç, her Pazartesi 00:01’ de başlayıp aynı hafta pazar gece 00:00’ a kadar devam etmektedir.

 

d) Aylık Bonus: İlk ayımızdan sonraki aylar için sürekli geçerli olan bir bonustur. Bir ay içinde, 5 alt tabakadaki ekibimizle birlikte yaptığımız her 100 üye kaydı için, kazandığımız 1000 TL prime ek olarak, 500 TL ekstra bonus kazanırız. Tabiî ki sisteme 200 üye kazandırarak 2000 TL prim ve buna ek olarak 1000 TL aylık bonus kazanmakta mümkündür.

Not: İlk hafta ve ilk ay bonuslarından yararlandığımız üyeliğimizin ilk haftasında ve ilk ayında haftalık ve aylık bonuslardan faydalanamayız.

 

e) Hediye Bonusu: Her ay şirketin belirlediği bir ürün (iPad, iPhone, MacBook, iMac vs…) çekilişle bir üyemize hediye edilmektedir. Çekilişe katılmak için, aylık en az 3 yeni üye kaydı yapılması gereklidir. Ayrıca her 3 yeni kayıt için, 1 çekiliş kuponu kazanılır. 6 üye için 2 çekiliş kuponu verilmektedir. Üye kayıt sayınızı arttırarak, çekilişteki hediye kazanma şansınızı arttırabilirsiniz.

 

f) Pasta Bonusu: Her hafta 1000 TL pasta bonusu dağıtılmaktadır. 1 haftada kazandırdığınız her 2 yeni üye için bu bonustan 1 pay sahibi olursunuz. Örneğin; 9 üye için 4 pasta payınız olur. Haftanın sonunda 1000 TL, sistemde haftalık oluşan tüm pay sayısına bölünerek, bir payın değeri hesaplanır. Sahip olduğunuz pay kadar, pastadan bonus priminiz hesabınıza aktarılır.

Örneğin;  Ahmet Bey, bir hafta içinde 7 yeni üye yapmış olsun. Her 2 üye için bir pay alacağından dolayı, toplamda 3 pay sahibi olur. O hafta içinde, sistemde toplam 20 pay oluştuğunu varsayalım. Bu noktada 1 pay ne kadar olur öncelikle onu hesaplıyoruz.

1 payın değeri 1000/20=50 Türk Lirası

Ahmet Bey, 50 TL x 3 pay = 150 TL ekstra bonus kazanır.

 

LİDERLİK PRİMLERİ

Kart sisteminde çok sayıda üye yapan ve ekibini hızla büyüten üyelere Lider ismi verilir. Liderler için ek olarak Lider Primi verilir. Üç çeşit lider vardır, bu liderlerin özelliklerini şöyle özetleyebiliriz:

 

C Sınıfı Lider

C sınıfı lider olabilmek için 6 ay içinde, 5 x 5 x 5 şartının yerine getirmek gerekmektedir. 5 x 5 x 5 şartı; kendimize bağlı 5 direkt üyemiz ve bu 5 üyemizin de yine kendilerine bağlı 5 üyesi olmalıdır. Bu 5 alt üyemizin de kendilerine bağlı 5 üyesi olduğu zaman; C sınıfı liderlik şartını yerine getirmiş oluyoruz. “C Sınıfı Lider” olan üye, firma tarafından ödüllendirilir. 6 ay içinde şartı yerine getiren C Sınıfı Lider  Apple 16 GB iPhone 5 ve Apple 16 GB iPad Mini ürünleri ile ödüllendirilir.

 

B Sınıfı Lider

B sınıfı lider olabilmek için 6 ay içinde, 7 x 7 x 7 şartının yerine getirilmesi gerekmektedir. 7 x 7 x 7 şartı; bizim kendimize bağlı 7 direkt üyemizin olması şartı ile başlar. Bu 7 üyemizin de yine kendilerine bağlı 7 üyesi olmalıdır ve bu 7 alt üyemizin de yine kendilerine bağlı 7 üyesi olduğu zaman; B sınıfı liderlik şartını yerine getirmiş oluyoruz. 7 x 7 x 7 şartını yerine getiren üye, “B Sınıfı Lider” olarak adlandırılır.

“B Sınıfı Lider” olan üye, firma tarafından ödüllendirilir. 6 ay içinde şartı yerine getiren B Sınıf Lider 7 gece 8 gün Cruise Seyahati, 7 gece 8 gün Yurtdışı Seyahati veya 7 gece 8 gün Umre Seyahati ile ödüllendirilir.

A Sınıfı Lider

A sınıfı lider olabilmek için 6 ay içinde, 10 x 10 x 10 şartının yerine getirilmesi gerekmektedir. 10 x 10 x 10 şartı; bizim kendimize bağlı 10 direkt üyemizin olması gerekliliği ile başlar. Bu 10 üyemizin de yine kendilerine bağlı 10 üyesi olmalıdır ve 10 alt üyemizin de kendilerine bağlı 10 üyesi olduğu zaman; A sınıfı liderlik şartını yerine getirmiş oluruz. 10 x 10 x 10 şartını yerine getiren üye, “A Sınıfı Lider” olarak adlandırılır. “A Sınıfı Lider” olan üye, firma tarafından; 2013 Model Mercedes A 180 CDI otomobil ile ödüllendirilir.

ÜYELİK TİPLERİ

Kulüp Kart sisteminde Standart ve VİP olmak üzere 2 tip üyelik bulunmaktadır. Üniversite Temsilciliği de yine sistemde var olan özel bir temsilcilik türüdür. Üyelik tipleri ve Üniversite Temsilciliğinin özellikleri şöyledir:

 

1)   Standart Üyelik

 • Standart üyelik ücreti yıllık 100 TL’ dir. 100 TL karşılığında, Kulüp Kart’ ın tüm özelliklerinden faydalanılmaktadır. Her yıl üyeliğin yenilenmesi gerekir.
 • Sistem, standart üyelikler düşünülerek kurulmuştur ve anlatılmıştır.
 • Standart Üyeliği yenilemek için her hangi bir zorunluluk yoktur.
 • Her yıl yenilenen kart ücretlerinden tekrar prim kazanılır.

 

2)   VİP Üyelik

 • VİP üyelik ücreti, yıllık 5000 TL’ dir.
 • VİP üyelik, network marketing sektörünü bilen kişilere yönelik bir üyelik tipidir.
 • VİP üyelik; 5 alt tabakadan 10’ ar TL değil, 6 alt tabakadan 10’ ar TL kazanacak şekilde ayarlanmıştır.
 • Sistemde olan VİP üyeler, 6. tabakalarından da üyelik primi ve alışveriş ciro primi kazanırlar.
 •  İşi iyi bir şekilde yapabileceğine inanan, network marketing sektöründe tecrübeli kişiler için uygun olan üyelik tipidir. Uzun vadede çok kazanç getirebilecek bir üyelik tipidir.

 

3)   Üniversite Temsilciliği

 • Üniversite temsilcisi olabilmek için Standart ya da VİP üyelik sistemlerinden birinden üye olmuş olmanız gerekmektedir.
 • Her üniversite içinde tek bir kişi temsilci olabilir.
 • Her üniversitede firmanın belirlediği bir de marka temsilcisi bulunmaktadır.
 • Marka temsilcileri, kendi üniversitesindeki her yeni kayıttan ekstra prim alır. Yeni kayıtın kimin ekibinden olduğu önemli değildir. Her yeni kayıt marka temsilcisine prim olarak yansır.
 • Üniversite temsilcilerinin özel hakları vardır.

Üyelik Tipleri ile İlgili Genel Bilgiler

 • Üniversite temsilciliği görevi gerekli görüldüğünde firma tarafından değiştirilebilir, farklı bir kişiyle görev değişimi yapılabilir.
 • Üniversite temsilciliğinde de üyelik yenileme konusunda herhangi bir zorunluluk yoktur.

Kulüp Kart kazanç planı şimdilik sadece 5 alt tabaka için geçerlidir. Ancak bununla sınırlı kalmayacaktır. Gelişmeyi hedefleyen felsefe gereği kurulan alt yapı sayesinde 10 alt tabakaya kadar büyümeye elverişlidir. İlerleyen dönemlerde 10 alt tabakanın hepsinden de hem üyelik primi hem de alışveriş primi kazanmaya devam edeceksiniz. 10 tabakada 5′ er TL üyelik primi verilecektir. Şu an için 5 tabakada 10′ ar TL prim verilmektedir.

 

Kulüp Kartı Kısaca Özetlemek istersek;

1)    Danışmanlık Hizmeti veriyor.

Türkiye’ de 400 bin üyeye sahip olan ve yılda 240-2400 alan bir firmadır.

2)    Üyelerine alışverişlerinde çeşitli indirimler sağlar.

Çeşitli yerel ve e-ticaret firmaları ile yaptığı anlaşmalar ile indirimli alışveriş yapılabiliyor.

3)    Kolay ve iyi planlanmış bir para kazandırma sistemi ile çalışıyor.

Hizmet alan üyelerimizin yönlendirmesiyle üye olan her yeni kişi, üyeye prim kazandırıyor.

 

Kulüp Kart’ ın çalışma sistemi ve kazanç tablosu yukarıda belirttiğimiz gibidir. Doğrudan satış sektörüne kolay uygulanabilir ve gelişime açık bir anlayış getiren firma hakkında detaylı bilgi almak ve üye olabilmek için lütfen buraya tıklayın.