2009 yılında kurulan Türkobir’ in açılımı Türk Kobiler Birliği’ dir. Türkobir yaklaşık 450 firmanın bir araya gelerek kurdukları ve 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren bir doğrudan satış sistemidir. Sanal bir alış veriş merkezi şeklinde işleyen sistemde kayıtlı olan firmalar emeklerinin karşılığı kadar gelir elde ederler. Yaklaşık 5 milyon kadar üyesi bulunan Türkobir’ in